Påkalla jämkning av testamente för utfående av laglott

2018-01-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa hade 5 barn med 3 kvinnor och har nu avlidit. De tre äldsta barnen och jag, nummer 4 i ordningen, är särkullbarn. Det yngsta barnets mamma, som nu blivit änka lever.Vid bouppteckning nyligen uppdagades det att min pappa med fru upprättat äktenskapsförord, gjort bodelning och skrivit testamente för några år sedan. Min pappa överlät då hela den gemensamma fastigheten på sin fru, en revers på halva taxeringsvärdet skrevs som skuld från frun till honom, numera till dödsboet. Samtidigt adopterade frun de tre äldsta barnen från min pappas första äktenskap. Jag står därför nu som ensamt särkullbarn och får enligt bouppteckningen inte som arv ta del av fastigheten, värderad till flera miljoner. De bankmedel min pappa hade, ärver hans fru till 50% och den andra halvan delar vi 5 barn lika, enligt testamente. På så vis kommer jag att ärva ca 10 % av den summa som de övriga tre barnen kommer att ärva när pappas fru går bort. De delar då lika på fastigheten, de likvida medlen från arvet efter vår pappa, en livförsäkring från pappa med frun som förmånstagare samt, såklart, fruns likvida medel.Min arvsrätt efter min pappa har på detta vis minimerats och jag upplever att jag varken ärver min arvs- eller laglott efter min far. Som jag förstår det har jag ingen möjlighet att med framgång klandra testamentet (äktenskapsförord och bodelning), som skedde för bara några år sedan då det är upprättat av jurist. Stämmer detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur du bäst kan se till din rätt i arvskiftet efter din pappa. Det är alltså detta jag kommer att besvara nedan.

För att du ska ha framgång med att klandra ett testamente krävs att det är ogiltigt (13 kap ärvdabalken). Ett testamente som innehåller formfel är exempel på detta. Har det upprättats på ett korrekt sätt har du ingen möjlighet att med framgång klandra testamentet.

Det du istället kan göra är att påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott, det vill säga hälften av arvslotten (7 kap 3 § ärvdabalken). Du kan dock inte komma åt fastigheten på detta sätt då din pappa har haft full äganderätt över den. Det har därmed inte funnits något som hindrar honom från att föra över äganderätten genom en bodelning under äktenskapet.

I och med att du är särkullbarn kan du begära ut ditt arv direkt. För att ta reda på hur stor din laglott är delar du kvarlåtenskapen efter din pappa på alla barn och delar därefter summan på två.

Ex)

Kvarlåtenskapen efter din pappa uppgår till 2 000 000

2 000 000 / 5 = 400 000 (arvslotten)

400 000 / 2 = 200 000 (laglotten)

I en situation som denna skulle du alltså genom att jämka testamentet få ut 200 000 kronor.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98676)