Påkalla jämkning av testamente

Hej,

jag har en bekannt som har beklagat sig att han som barn till nagon inte fick ärva nagot. Pappan hade testamenterat allt till hans nya frus dotter. Jag sa till honom att du som bröstarvinge har rätt till halva lagliga andelen, även om allt har testamenterats bort. Arvsskiftet ägde rum sommaren 2019. Kan man ändra arvssskiftet i efterhand respektive hur lang är preskriberingstiden?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i det du anger om att personen som bröstarvinge till sin pappa har rätt att få sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge enligt lag (7 kap 1 § ärvdabalken).

Om en förälder, som pappan i din fråga, ger bort allt eller testamenterar till någon annan så måste bröstarvingen påkalla jämkning för att få ut sin laglott, det händer alltså inte automatiskt. 7 kap 3 § 3 st. ärvdabalken anger att detta ska göras inom sex månader från att man tagit del av testamentet enl. 14 kap 4 § samma balk. Man förlorar alltså rätten att kräva sin laglott om man inte agerar inom sex månader från delgivningen och framställer sina krav gentemot testamentstagaren. I ditt fall anger du att arvsskiftet ägde rum sommaren 2019, frågan är vilket datum som personen i fråga skrev under på att denne delgivits. Det räknas från och med det datumet och 6 månader framåt. Det går alltså inte att svara säkert på om det är för sent eller inte. Om personen delgavs i juni är det över sex månader men om det skedde i augusti kan det finnas tid kvar. Om det gått över sex månader är alltså rätten tyvärr förfallen.

Med vänliga hälsningar

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning