Påföljdsval - förmildrande omständigheter

2016-10-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är 24 år, 2014 gick min mamma bort, resultatet var såklart att jag mådde dåligt och började smått bruka droger. Vi spolar fram tiden, oktober 2015 förlorade jag en vän och maj 2016 min bästa vän. Resultatet blev att jag mådde sämre och sämre och på något slags sätt sökte någon "kick" för att känna mig levande. Då till brottet, jag stal varor från mitt dåvarande helgjobb (stor sportkedja). Varorna returnerade jag längre fram i flertal av dom olika butikerna för att såsätt få pengar insatta på kontot. Hade kvittokopia på sakerna så lämnande tillbaka dom som vanligt öppet köpt. Blev påkommen och fick sparken. Och nu även anmäld. Va kan jag förvänta mig som straff? Kan man pga omständigheterna få någon mildare dom? Jag är även dömd till rattfylleri 4,5år tidigare innan detta brottet, spelar det in?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du blivit anmäld av din arbetsgivare och åtalad för stöld. Stöld regleras i 8 kap 1 § Brottsbalken, BrB och straffet är fängelse i högst 2 år. När domstolen gör en bedömning av brottet och väljer vilket straff du ska få, så tar de hänsyn till omständigheterna i fallet. Först avgör de hur allvarligt brottet och väger in eventuella förmildrande omständigheter, vilka regleras i 29 kap 3 § BrB. Där kan eventuell psykisk ohälsa få betydelse för påföljdsvalet, men det ska handla om mer än att må dåligt (se punkt 2 i bestämmelsen).

Andra omständigheter som talar för nedsatt straff är att du förlorat ditt arbete till följd av brottet. Detta regleras i 29 kap 5 §, de så kallade "billighetsskälen" (se punkt 7 i bestämmelsen). Något som dock riskerar att skärpa straffet enligt 29 kap 4 § är din tidigare brottslighet, där rattfylleri anses vara ett allvarligt brott. Det är flera år sedan och inte samma typ av brottslighet, vilket talar för att din tidigare brottslighet inte kommer tillmätas så stor betydelse. Val av påföljd regleras i 30 kap BrB. I 30 kap 4 § finns en presumtion mot fängelse, det vill säga att domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd en fängelse och ta hänsyn till omständigheterna som regleras i 29 kap 5 §.

Det är svårt för mig att utifrån den information jag fått säga vilken slutgiltig bedömning domstolen kommer göra och vilket straff du kommer få, men hoppas att mitt svar ändå kan ge lite vägledning.

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Fick jättebra svar. Om det nu skulle vara så att jag under denna period haft problem med droger när brottet begåtts, kommer det vara en faktor som kan ge mildare påföljd i hand med min psykiska ohälsa? Och följdfrågan, eftersom min rattfylleri var med cannabis (THC) i blodet 4,5 tidigare, kan det påverka mitt körkort? Alltså kan polisen eller åklagaren blanda in/meddela transportsystemen om detta trotts att ingen bilkörning varit inblandad i detta brott?
2016-10-28 14:14
Hej, Drogpåverkan är liksom alkoholpåverkan självförvållat rus och gör inte att brott inte begåtts eller att lindrigare straff ska utdömas (se 1 kap 2 § BrB). Men om ditt psykiska tillstånd bedöms som allvarligt, och du inte kunde kontrollera ditt handlande kan det göra att du istället får vård som påföljd (se 30 kap 6 § BrB och 31 kap BrB) alternativt villkorlig dom eller skyddstillsyn. Om du inte blev av med ditt körkort vid rattfylleribrottet och du inte har kört bil i samband med stölden, finns det ingen anledning att tro att du skulle bli av med körkortet nu. Med vänlig hälsning, Anna Thörne
2016-10-28 18:12
Hej igen. Imorgon ska jag in på förhör angående just detta. Inte haft något tidigare. Pratade lite snabbt i telefonen och polisen sa att det blir stöld jag anmäls för. Jag kommer inte neka till det jag gjort, utan endast förklara omständigheterna bakom gärningen så att säga. Det jag är väldigt nyfiken på nu är påföljden. Läst runt lite och väldigt mycket jag hittar är att man faktiskt kan dömma till fängelse? "Speciellt" om man är dömd tidigare (vilket jag är för rattfylleri för 4.5 år sedan) Jag är fast anställd, har ett extra deltidsjobb, tränar och vid sidan av även pluggar, kan denna livsstil spela in i dommen till min fördel? Något jag kan tänka på, eller ta upp för att endast få dagsböter? Och hur hög dagsböter kan man vänta sig?
2017-01-30 09:42
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1342)
2020-10-22 Arbeta som personlig assistent om dömd för brott
2020-10-21 Finns det möjlighet att få avtjäna mitt straff med fotboja?
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet

Alla besvarade frågor (85250)