Påföljdsval för unga lagöverträdare

2015-04-17 i Påföljder
FRÅGA
fråga 1Min kompis som är 17 år hamnade i bråk med en annan kille på en fest. De började slåss men min kompis slog ett väldigt hårt knytnäv slag i ansiktet som orsakde någon slags fraktur. Han är ostraffad sen innan. Vad skulle han få för straff om det blir rättegång?fråga 2 vad kan en person som är 20 år få för straff om de hotar en annan person som är under 18, eftersom att hen ska vittna? har det betydelse för vad det handlar om för brott som hen ska vittna för?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Din första fråga rör en minderårig person som kan ha begått brott, och regler om brott finns i brottsbalken. Av din beskrivning låter det som om din kompis kan ha gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden enligt 3 kap. 5 § brottsbalken, men även den mindre allvarliga formen ringa misshandel samt den allvarligare formen grov misshandel i 3 kap. 6 § kan vara aktuella. Straffskalan för misshandel av normalgraden är 14 dagars fängelse till 2 år.

När en person som är under 18 år begår brott tar domstolen dock hänsyn till åldern i mildrande riktning vid valet av påföljd (straff). För att exempelvis döma en person under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav. Även det faktum att man inte har straffats tidigare beaktas i mildrande riktning. Lagregler kring detta hittar du här och här.

Tyvärr går det inte att ge något säkert svar på din fråga här, då flera faktorer såsom din kompis livssituation har betydelse vid bedömningen. Om det finns ett vårdbehov är ungdomsvård en möjlig påföljd. Finns inget vårdbehov ses ungdomstjänst ofta som lämpligt, och antalet timmar beror bland annat på vilket brott som har begåtts. I de ovanliga fall då fängelse döms ut innebär detta för en 17-åring i stället sluten ungdomsvård. Bestämmelser kring dessa påföljder hittar du här.

Vad gäller din andra fråga kan man göra sig skyldig till brottet övergrepp i rättssak om man hotar ett vittne, se 17 kap. 10 § brottsbalken. För brottets normalgrad gäller straffskalan 14 dagar till 4 år.

Om en 20-åring begår brott ses inte åldern som lika ursäktande som för exempelvis en 17-åring, eftersom en 20-åring är myndig. För personer under 21 år gäller dock att fängelse inte får utdömas om inte särskilda skäl finns, vilket är ett lägre krav än synnerliga skäl men ändå relativt högt. De straff som aktualiseras för 17-åringar aktualiseras ofta även för 20-åringar, men för en 20-åring kan straffet bli strängare på grund av den högre åldern.

Tyvärr är det svårt att bedöma vad ett eventuellt straff skulle kunna bli även i detta fall. Personliga omständigheter och situationen då det eventuella brottet begicks är av avgörande betydelse för bedömningen.

Hoppas att svaret ändå kan vara till någon hjälp.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll