FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/07/2018

Påföljdspreskription och ansökan av medborgarskap

Om en man blir fälld för våldtäkt runt 90-talet och blir fälld i rätten men flyr landet till ett annat land utanför Europa. Är fallet preskriberat? Kan han komma till Sverige och söka medborgarskap eller måsta han sitta av fängelsestraffet? Eller om han kommer till Sverige idag, vad händer då med honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I 35 kap. brottsbalken återfinns regler avseende bortfallande av påföljd. 35 kap. 8 § BrB stadgar att ett ådömt fängelse bortfaller om domen ej verkställts inom följande tider från det att domen vann laga kraft:

fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,

tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,

femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,

tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,

trettio år, om fängelse på livstid ådömts.

Svaret beror alltså på hur långt straff personen i fråga fick. Om påföljden inte preskriberats betyder det alltså att straffet måste sittas av. På grund av att personen gjort sig skyldig till brottslighet i landet kan detta under vissa omständigheter påverka personens chanser att bli beviljad uppehållstillstånd i Sverige. Detta är ett beslut som Migrationsverket beslutar och meddelar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du skulle ha några fler frågor är det bara att kontakta oss igen.

Mvh,
Victor EizykRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo