Påföljdspreskription fängelse

2017-05-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag blev tagen för grovt narkotikabrott i 2012, hadde rättegång i 2014. Fick 8 månader, av en hel del grunder så valde jag att åka till Norge istället. Lämnade hela gamla umgänget bakom mig och åkte hit, har nu varit arbetande här sen januari 2013. Det jag undrar är, jag skrev under delgivningen för att jag tänkte ta mitt straff i utgångspunktet. MEN valde att aldrig åka in, vet att det är preskription tid på 2 år på ett straff under ett år. Men preskription skal jo avsluttes vid delgivning?Men nu har jag ju varit i Norge i 5 år, och jag undrar. När kan jag åka hem utan att få sona mitt straff?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hålla sig undan ett fängelsestraff är inget brott i sig. Efter en tid från det att domen vunnit laga kraft kan straffet precis som du skriver preskriberas, detta kallas påföljdspreskription.

I Brottsbalken anges att:

”Ådömt fängelse bortfaller, om domen ej börjat verkställas innan tid som nedan sägs förflutit från det domen vann laga kraft:

1. fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,

2. tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,

3. femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,

4. tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,

5. trettio år, om fängelse på livstid ådömts”

(35 kap. 8 § BrB)

Eftersom du dömdes till 8 månaders fängelse är den första punkten tillämplig och påföljden (dvs. straffet om fängelse) preskriberas 5 år efter det att domen vann laga kraft. En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas genom vanliga rättsmedel. Domar i brottmål från Tingsrätten vinner laga kraft 3 veckor från domens datum, från Hovrätten 4 veckor från domens datum och från Högsta Domstolen samma dag som domen meddelas.

Om det har gått mer än 5 år från det att domen vann laga kraft kan du alltså återvända till Sverige utan att riskera att straffet verkställs.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta min på min mail: felicia.lundgren@lawline.se

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?