FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/07/2014

Påföljdsbestämning vid misshandel

Hej! Jag slog till en kille och blev anmäld för misshandel. Jag har erkänt gärningen, vilket straff kan jag få? Jag är inte straffad sen tidigare.

Mvh Daniel

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om brott mot liv och hälsa hittar du i brottsbalkens tredje kapitel. https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1. I 5 § regleras misshandel. Där anges att "den som tillfogar en annan person kroppsskada......döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."

Ett knytnävsslag anses i regel utgöra misshandel av normalgraden medan ett slag med öppen hand brukar rubriceras som ringa misshandel. Detta är dock bara riktlinjer och man får göra en indivudell bedömning från fall till fall. Men det spelar alltså roll om du utdelade ettknytnävsslag eller ett slag med handflatan, även var på kroppen slaget träffade spelar roll. Utan mer information är det därför svårt att avgöra om du kommer dömas för misshandel av normalgraden eller ringa misshandel.

Utan fler omständigheter är det också svårt att uttala sig om vilken påföljd som blir aktuell då man gör en samlad bedömning av alla omständigheter runt gärningen. Det ska dock mycket till för att fängelsestraff ska bli aktuellt. Ett knytnävsslag brukar anses ha ett straffvärde på 1-2 månader. Vid straffvärden under 12 månader finns en presumtion mot att döma till fängelse. Att du inte är tidigare straffad talar också mot fängelse. Alternativa påföljder är samhällstjänst eller villkorlig dom, men utan mer information kan jag som sagt inte ge dig något klart svar.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”