Påföljdsbestämning vid flera brott

2019-06-28 i Påföljder
FRÅGA
HejMin exman och pappan till mitt barn har på senare tid spårat ur helt. Han har på en tidsperiod på 1,5 månader blivit tagen för drograttfylla och olovlig körning två ggr, innehav och LOB nu i veckan. Husrannsakan har gjorts och polisen har hittat narkotika, injektionsnålar och "försök till framställan av narkotika". Vad tror ni att straffpåföljden blir?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig börja med att skriva ut straffskalorna för de olika brotten och sedan redogöra för hur domstolen går tillväga vid en påföljdsbestämning för flera brott.

Drograttfylleri

Drograttfylleri regleras i 4 § 2 st lag om straff för vissa trafikbrott. Straffskalan för brottet är böter till fängelse i upp till sex månader.

Olovlig körning

Brottet regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Om brottet anses grovt är straffskalan fängelse i högst sex månader.

Narkotikainnehav

Brottet regleras i 1 § narkotikastrafflagen och straffskalan är fängelse i högst tre år. Framställan av narkotika regleras i 3 b § samma lag och har en straffskala på fängelse högst två år.

Straffvärde och påföljdsbedömning

Det svenska rättssystemet utdömer i regel ett gemensamt straff för alla begångna brott och att domstolen i påföljdsbestämningen tillämpar den så kallade asperationsprincipen. Det här innebär att man först bestämmer straffvärdet för vardera brott (dvs vilket straff respektive brott bör bestraffas med). Det brott för vilket man har kommit fram till högst straffvärde, det är det straffvärdet man lägger till grund för påföljdsbestämningen. Därefter lägger man till en reducerad del av det straffvärde man kommit fram till för de andra brotten "ovanpå" straffvärdet man redan fastställt. Att domstolarna ska utdöma ett gemensamt straff för flera brott framgår av brottsbalken 30 kap. 3 §.

Det kan framhävas att svenska domstolar väljer fängelse som påföljd som en allra sista utväg. Fängelse används endast för de personer som begått ett eller flera brott som har ett så pass högt straffvärde att ingen annan påföljd kan komma ifråga. Fängelse utdöms också bl.a. för de personer som återfaller i brottslighet. Personer som begår brott för första gången bestraffas i regel inte med fängelse.

Om domstolen finner att straffvärdet på den brottslighet din exman gjort sig skyldig till är fängelse så innebär detta inte nödvändigtvis att han måste avtjäna tiden på anstalt. En förmildrande faktor är t.ex. om han inte tidigare begått brott. Domstolen kan i ett sådant fall, i stället för att döma honom till att avtjäna ett fängelsestraff på anstalt, förena dagsböter med villkorlig dom. Domstolen kan bestämma påföljden till villkorlig dom förenat med dagsböter om de anser att han inte kommer att återfalla i brott, se brottsbalken 30 kap. 7-8 §§. Den villkorliga domen kan också förenas med samhällstjänst (oavlönat arbete) i stället för dagsböter, i sådant fall krävs hans samtycke.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92074)