Påföljdsbestämning

2016-02-22 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan är misstänkt för grovmisshandel, hade tagit extacy och hade avtändning, då kan man tända till på minsta lilla sak, har erkänt!! Vad kan min påföljd bli, är 26 år gammal, har aldrig blivit dömd förutom för ringa narkotika och narkotika innehav!! Är livrädd för fängelse, har precis köpt lägenhet och skaffat nytt jobb, händelsen hände på arbetsplats
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattning och råd

Utifrån de uppgifter du har givit mig är det troligt att du döms till skyddstillsyn kombinerat med missbruksvård samt tre månaders fängelse.

Om istället misshandeln var grövre än ”normal” grov misshandel är det inte troligt att skyddstillsyn och 3 månaders fängelse är en tillräckligt allvarlig påföljd. Då blir det istället fängelse i ett till sex år. Om åklagaren däremot har missbedömt grovheten och du döms för misshandel av normalgraden finns en chans att du endast döms till skyddstillsyn. Med hänsyn till att misshandeln var en följd av narkotikabruk kan det anses att det finns en risk för återfall i brott. Villkorlig dom är därför troligtvis är uteslutet.

Jag råder dig att begära en offentlig försvarare. Detta har du rätt till eftersom du misstänks för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än sex månader, 21 kap. 3a § 1 st. RB. En offentlig försvarare kommer ha tillgång till alla relevanta omständigheter och kan ge dig en betydligt säkrare prognos samt se till att alla förmildrande omständigheter beaktas.

Utredning

Jag utgår nedan från att du blir dömd för grov misshandel eller en misshandel av normalgraden med försvårande omständighete.

Vid påföljdsbestämningen finns det ett antal faktorer som domstolen tar hänsyn till. Brottets straffvärde, försvårande och förmildrande omständigheter, billighetsskäl, återfall i brott, brottets art, om brottets begick under psykisk störning samt vilken risk det finns för återfall i brott.


I 30 kap. 4 § BrB finns en presumtion mot fängelse som endast bryts om det är påkallat med hänsyn till tidigare brottslighet, brottets art och brottets straffvärde. Tidigare brottslighet beaktas bara om den är likartad som det nya brottet. Det är inte dina gamla brott i ditt fall. Misshandel är dock ett artbrott vilket innebär att presumtionen mot fängelse är bruten. Detsamma gäller straffvärdet vilket som utgångspunkt är tolv månader för grov misshandel. Våldsbrott ska dessutom bedömas strängare sedan straffreformen 2010 vilket har fått sitt uttryck i 29 kap 1 § 2 st. Brb. Detta kan dock vägas upp av att du kan förlora jobbet och eventuellt även bostaden på grund av brottet enligt 29 kap. 5 § 7 och 9 p. BrB. Ifrån uppgifterna i din fråga kan jag inte se att det finns några övriga förmildrande eller försvårande omständigheter.

Straffvärdet och brottets art talar alltså för fängelse i omkring 12 månader. Det finns dock fler omständigheter att ta hänsyn till innan den slutliga påföljden bestäms.

Att gärningen begicks under allvarlig psykisk störning talar normalt mot annan påföljd än fängelse. Detta gäller dock inte när den tilltalade vållat sitt tillstånd genom rus, i ditt fall extacy, 30 kap. 6 § 3 p. BrB. Dock kan ditt bruk av narkotika leda till att det finns särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse. Detta gäller dock bara om du undergår behandling för missbruket eller är villig att genomgå sådan behandling, 30 kap. 9 § 2 och 3 p. BrB.

Eftersom straffvärdet är förhållandevis högt kan det inte anses tillräckligt med endast skyddstillsyn utan denna kommer troligtvis förenas med upp till 3 månaders fängelse, 28 kap. 3 § och 30 kap. 11 § BrB. Se också Högsta domstolens dom NJA 2013 s. 922.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1386)
2020-12-02 Minderåriga med smällare
2020-12-02 Vapenlicens och belastningsregistret
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret

Alla besvarade frågor (86869)