Påföljder vid fel i varan

2020-05-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om det är något fel på varan jag köpt är företaget ansvariga att hjälpa mig och finns det något i lagen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Tillämplig lag

Vid köp av lösa saker kan antingen konsumentköplagen (KKöpL) eller köplagen (KöpL) tillämpas (1 § KKöpL och 1 § KöpL). Jag kommer att i första hand redogöra vilka skyldigheter som säljaren har vid fel av varan när konsumentköplagen är tillämplig och därefter när köplagen ska tillämpas istället.

Konsumentköplagen

Om du har köpt varan i egenskap av en konsument och säljaren är en näringsidkare så ska konsumentköplagen tillämpas. Med konsument menas en person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § KKöpL jämte 4 § KöpL).

Om fel föreligger i varan får du som köpare kräva:

- avhjälpande, vilket innebär att säljaren ska åtgärda felet

- omleverans, vilket innebär att säljaren ska skicka en ny vara till dig

- prisavdrag,

- ersättning för att du själv ska avhjälpa felet eller

- häva köpet, allting återgår; du lämnar tillbaka varan och säljaren ger tillbaka pengarna för köpet (22 § KKöpL).

Du kan i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller omleverans och i andra hand hävning av köpet eller prisavdrag. Utöver det får du även kräva skadestånd för den skada du lidit på grund av att varan är felaktig (30 § KKöpL). Ersättning som du kan få för är exempelvis utgifter som du har haft på grund av felet i varan eller inkomstförlust (31-32 §§ KKöpL). Du får även hålla inne betalningen för varan som ett sätt att säkerställa att säljaren kommer att gå med på ditt krav. (25 § KKöpL).

Köplagen

Om du inte köpt varan i egenskap av en konsument och säljaren är ingen näringsidkare så gäller istället reglerna i köplagen (4 § KöpL). Notera dock att lagens bestämmelser inte är tillämpliga om ni har avtalat om annat (3 § KöpL).

Om fel föreligger i varan och felet inte beror på dig eller något förhållande på din sida får du, liksom när KKöpL är tillämplig, kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller hävning av köpet. Du kan också kräva skadestånd och hålla inne betalningen (30 § KöpL).

Reklamation

Notera dock att båda lagarna förutsätter att du reklamerat i tid för att du ska kunna göra felet gällande och kräva att säljaren åtgärdar felet i varan. Utgångspunkten är att du ska meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet.

Om KKöpL är tillämplig är reklamation inom två månader efter det att du märkt felet alltid att anses som lämnat i rätt tid. Du förlorar rätten att reklamera efter tre år från det att du tagit emot varan, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Om varan exempelvis har tio års garanti har du alltså rätt att reklamera även efter tre år (23 § KKöpL).

Om KöpL är tillämplig finns inte det extra skyddet som finns för konsumenterna; reklamation inom två månader från det att du märkt felet anses inte alltid som lämnat i rätt tid. Utan där ska en bedömning göras om reklamationen verkligen skett inom skälig tid efter att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Efter två år från det att du tagit emot varan förlorar du rätten att reklamera, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 KöpL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88293)