Påföljder för privata bostadsrättsföreningar som ej följer lagen

2017-02-18 i Föreningar
FRÅGA
Privat bostadsrättsförening som inte följer lagarna, påföljd?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Privata bostadsrättsföreningar definieras enligt lagen som ekonomiska föreningar och lyder bl.a. under Bostadsrättslag (1991:614), BrL och Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, LEF. se här här och här

När en bostadsrätt inte följer lagen kan påföljderna bli skadestånd, straff eller vite m.m. enligt ovan nämnda lagar.

Skadeståndsansvaret omfattar ordförande, styrelseledamöter, föreningsmedlemmar, revisorer, borgenärer och tredje man (någon som är helt utomstående), vilket aktualiseras om någon av de uppräknade tillfogar föreningen skada antingen med flit eller oavsiktligt. Vad gäller föreningsmedlemmar och röstberättigad i föreningen som inte är medlem så krävs det en högre grad av oavsiktlighet för att de ska kunna omfattas av skadeståndsansvaret.

Skadeståndsansvar till föreningen tas upp under sammanträden och anmälan mot förening görs hos domstol.

Vidare kan det bli frågan om böter eller högst 1 år fängelse för den som inte följer en sammankallning av styrelsen, beslut som fattas utan att alla styrelsemedlemmar har fått tillfälle att yttra sig eller nekande av den verkställande direktörens närvaro under styrelsens sammanträde, om det inte har meddelats i förväg.

Om inte registrering har skett på rätt sätt till Bolagsverket kan föreningen bli skyldig att betala vite.

Utöver det som nämnts ovan finns det fler specifikationer men eftersom jag inte vet vad det är för brott specifikt du undrar över eller vad som har hänt så är det de här påföljderna jag valt att lista.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?