FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/09/2013

Påföljder enligt 15 kap. brottsbalken

Hejsan! Jag och min sambo ska snart till tingsrätten mot varandra. Han står anklagad för grov kvinnofridskränkning och misshandel med ett antal vittnen mot sig. Min fråga är: Om jag säger att allt är falsk angivelse och påhitt, vad kan jag tänkas få för straff då? Är fängelse det enda alternativet? Jag är tidigare ostraffad, 25 år. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Eftersom jag inte känner till omständigheterna i ditt fall kan jag bara hänvisa dig till 15 kap. brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1) och de bestämmelser som finns där.

Den som anger en oskyldig till åtal med uppsåt att denna ska bli fälld till ansvar döms enligt 6 § för falsk angivelse till fängelse i högst två år, och om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Beroende på hur omständigheterna ser ut i ditt fall skulle även 7 §, falsk tillvitelse, kunna bli aktuell (om du utan att ha angivit din sambo till åtal men sanningslöst uppgett till polis, åklagare eller annan myndighet att din sambo begått brotten och myndigheten i sin tur har anmält honom). Påföljden är densamma som vid falsk angivelse.

Jag skulle rekommendera dig att läsa igenom hela 15 kapitlet för att få en uppfattning om vilka bestämmelser (exempelvis mened enligt 1 §) som eventuellt skulle vara aktuella i ditt fall.

Nämnas bör även att domstolen har möjlighet att välja en annan påföljd än fängelse även om endast fängelse finns i straffskalan. Förutsättningarna för detta har redogjorts för bland annat i följande svar från Lawline: http://lawline.se/answers/13400

Hoppas att detta gav svar på din fråga.
Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo