FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/06/2019

Påföljden för sexuellt ofredande i en ord-mot-ord situation

vad brukar påföljden blir för sexuellt ofredande om det står ord mot ord?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på lawline.

Din fråga är straffrättslig och brottsbalken (BrB) är den relevanta lagen samt rättegångsbalken (RB).

Påföljd vid sexuellt ofredande

Den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år ( 6 kap. 10 § BrB)

Domstolen ska bestämma straffet inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottet eller den samlade brottsliga straffvärdet.

Vid bedömning av straffvärdet ska domstolen beakta; den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person ( 29 kap. 1 § BrB)

Vad gäller om ord står mot ord?

Vilken påföljd som domstolen dömer till, fängelse eller böter, beror på vad som är bevisat i målet. Domstolen ska utifrån en prövning av allt material som förekommit i målet avgöra vad som är bevisat, (35 kap. 1 § RB).

Även vid en ord-mot-ord situation kan en misstänkt bli fälld för ansvar, om det är ställt bortom allt rimligt tvivel att den misstänkte begått gärningen. Det är ett väldigt högt bevis krav. Det finns ingen generellt svar på vilken påföljden brukar bli om ord står mot ord, utan allt beror på den bevisningen som lagts fram. När ord står mot ord kan det behövas ytterligare teknisk bevisning som kan visa att brottet sexuellt ofredande har begåtts.

I rättsfallet NJA 1991 s. 83 konstaterade Högsta domstolen att en fällande dom är möjlig i en ord-mot-ord situation vid sexualbrott. Trovärdigheten i målsägandes berättelse var av avgörande betydelse för att fälla den misstänkte. I det här rättsfallet dömdes den misstänkte för våldtäkt och fick fängelse.

Sammanfattningsvis

Om något begår brottet sexuellt ofredande kan hen dömas till fängelse eller böter. Dock måste det vara bevisat att den misstänkte begått gärningen. Vid en ord-mot-ord situation kan det behövas mer utredning, till exempel teknisk bevisning. Dock har Högsta domstolen genom sin praxis konstaterat att hänsyn också tas till trovärdigheten i målsägandes berättelse. Det innebär att någon kan dömas för sexuellt ofredande även vid ord-mot-ord situation. Däremot kan jag inte ge dig svar vilken den generella påföljden i så fall blir vid ord-mot-ord situation, eftersom det beror på bevisningen och hur domstolen bedömer straffvärdet.

Hoppas du fått svar på din fråga,
Hälsningar

Adela RujovicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?