FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/12/2016

Påföljd vid stöld samt fråga om rätt till offentlig försvarare

Hej,

För ca 4 månader sen blev jag ertappat med försök till stöld på min arbetsplats, stöldgodset vara fyra flaskor sprit för ett värde av 720 SEK och jag erkände på plats. för en vecka sen fick jag ett brev från åklagarmyndigheten där det står gärningen bör bedömas som stöld eftersom det skedde i ett område där jag haft förtroende att ha tillträde genom mitt arbete, och att jag blivit kallad till rättegång samt blivit nekat offentligt försvarare. Min fråga nu är om jag kommer bli dömd till fängelse och kan jag begära offentligt försvarare då jag inte har en ekonomi som räcker till privat försvare? Bör även tilläga att jag ostraffad sen tidigare.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

1. Frågan om vilket straff som kan utdömas

För stöld är straffet fängelse i minst 14 dagar och max 2 år, se brottsbalken 8 kap 1 § ( https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 ). Domstolen ska dock i den mån det är möjligt döma till en lindrigare påföljd än fängelse, se brottsbalken 30 kap 4 § ( https://lagen.nu/1962:700#K30P4S1 ). För en lindrigare påföljd talar t.ex. att brottet varit mindre allvarligt, att den tilltalade frivilligt angett sig, att ett fängelsestraff skulle framstå som oproportionerligt strängt m.m. (se brottsbalken 29 kap 5 § https://lagen.nu/1962:700#K29P5S1 ). I ditt fall är värdet på det stulna relativt litet och du tycks ha varit hjälpsam i polisens utredning, så detta talar mot att domstolen ska döma ut fängelse. Dessutom har du inte gjort dig skyldig till brott tidigare, vilket också talar mot ett fängelstraff.

Alternativen till fängelse är villkorlig dom och skyddstillsyn. Villkorlig dom ska utdömas om det saknas särskild anledning att befara att du kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (brottsbalken 30 kap 7 § https://lagen.nu/1962:700#K30P7S1 ) och skyddstillsyn ska utdömas om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att du avhåller sig från fortsatt brottslighet (brottsbalken 30 kap 9 § https://lagen.nu/1962:700#K30P9S1 ). Det är med andra ord risken för återfall som avgör vilken av de två påföljderna som väljs. Eftersom du tidigare är ostraffad är det mer sannolikt att du får villkorlig dom än skyddstillsyn. Den villkorliga domen består av en prövotid på två år ( se brottsbalken 27 kap https://lagen.nu/1962:700#K27P1S1 ).

2. Frågan om offentlig försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har rätt att ha ett försvar. Detta innebär dock inte att den misstänkte i alla situationer har rätt till en offentlig försvarare betalad av staten. I rättegångsbalken 21 kap 3a § ( https://lagen.nu/1942:740#K21P3aS1 ) framgår nämligen att den misstänkte har rätt till offentlig försvarare vid allvarligare brott (där det lägsta straffet är fängelse i 6 månader), om utredningen av brottet är komplicerad, om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Beslutet om att neka dig offentlig försvarare tycks därför inte vara felaktigt eftersom ditt fall handlar det om ett "vanligt" brott där omständigheterna inte tycks vara alltför komplicerade och där du dessutom erkänt. Att ekonomin inte räcker till privat försvarare är nog tyvärr inte ett tillräckligt skäl i detta fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?