Påföljd vid stöld av varor till ett värde av 3000kr

2016-03-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej skulle fråga om man har stulit kläder som värde 3000 kommer man fa fängelse eller böter och hur mycket ska man betala böter? tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 brottsbalken. Här stadgas att "den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år." Bestämmelsen säger inget om böter utan anger endast att påföljden kan bli fängelse i höst två år. I själva verket kan påföljden för stöld, istället för fängelse, bli en icke-frihetsberövande påföljd så som villkorlig dom eller skyddstillsyn som förenas med böter. Domstolen kommer vid sitt val av påföljd bedöma hur allvarligt brottet som begåtts är och om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till brott. Utifrån detta bestämmer domstolen hur svår påföljd som ska dömas ut.

Om domstolen efter sin bedömning kommer fram till att brottet har ett "straffvärde" under ett års fängelse så är utgångspunkten att fängelsestraff inte ska utdömas. Enligt domstolens praxis får den som stjäl varor från en butik till ett värde av ca 3000 kr en icke-frihetsberövande påföljd. Det finns emellertid exempel där fängelse har utdömts på grund av att gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldigt till många stölder och snatterier.

Vilken påföljd det kan komma att bli fråga om i ert fall kan jag inte spekulera om då jag inte vet något om omständigheterna kring brottet eller huruvida det finns tidigare brottslighet som kan vara försvårande vid en bedömning.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll