Påföljd vid stöld av 100 000 kr från arbetsplats

2021-09-23 i Påföljder
FRÅGA
Vad skulle man kunna få för straff för att tagit 100 000kr på sin arbetsplats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i Brottsbalken (BrB)

Brott

Detta kan röra sig om stöld enligt 8 kap 1 § BrB, förskingring enligt 10 kap 1 § BrB eller trolöshet mot huvudman enligt 10 kap 5 § BrB.

Förskingring innebär att man på grund av avtal, tjänst eller annan ställning har fått pengarna i sin besittning med syfte att utge egendomen eller redovisa för den. Men i stället tillägnar sig egendomen för egen vinning.

Trolöshet mot huvudman innebär att man på grund av förtroendeställning har fått till uppgift att sköta en ekonomisk angelägenhet, men missbrukar förtroende och på så sätt skadar huvudmannen.

Ser man till stöld så går riktlinjen för grov stöld (8 kap 4 § BrB) enligt praxis vid fem prisbasbelopp. Men stöld av lägre summor kan också klassas som grov stöld beroende på om brottet var av särskilt farligt eller hänsynslös art eller om värdet har inneburit en synnerligen kännbar skada. Särskilt farlig eller hänsynslös art kan exempelvis vara om det inneburit illojalitet mot arbetsgivaren.

Påföljd

Straffet för stöld är fängelse i högst 2 år. Straffet för grov stöld är fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år enligt 8 kap 4 § BrB.

Straffet för förskingring fängelse i högst 2 år enligt 10 kap 1 § BrB

Straffet för trolöshet mot huvudman är enligt 10 kap 5 § BrB böter eller fängelse i högst 2 år.

I straffbedömningen så kan det spela roll om gärningsmannen tidigare är lagförd för brott. Därför kan jag inte exakt säga vilken påföljd det kan bli. Ofta när någon döms för stöld för första gången så blir påföljden villkorlig dom och dagsböter. Men då detta är en större summa spelar det också in. Ser man till praxis från rättsfallet nja 1982 s 645 så dömdes en person som stulit för ca 110 000 kr på sin arbetsplats till 10 månaders fängelse. Men vid ett annat rättsfall nja 1980 s 334 så dömdes en person till skyddstillsyn efter att ha stulit från sin arbetsplats till ett värde av sammanlagt 110 000 kr. i det senare rättsfallet så spelade gärningsmannens sköra psykiska ställning in vid bedömningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96403)