FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder18/09/2017

Påföljd vid stöld

Vad är ett troligt straff efter att ha dömts för 2 snatterier, en för 15 år sedan (åtalsunderlåtelse) och en för 4 år sen (strafföreläggande) och därefter åka fast för en stöld som precis går över gränsen för snatteri? Jag undrar om stöld och/eller återfallsbrottslighet alltid döms som grövre brott. Blir det alltid en större påföljd förenad med böter, tex villkorligt och samhällstjänst, eller är det om förmildrande omständigheter finns juridiskt möjligt att få enbart böter igen?

Lawline svarar

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 8 kap. 1 § BrB

När man gör en straffmätning ska rätten även beakta om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Rätten ska särskilt beakta vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade. Rätten ska även beakta om brottsligheten i de båda fallen är särskilt allvarliga. 29 kap. 4 § BrB

I detta fall rör det sig om att du blivit dömd för snatteri vilket inte bedöms som särskilt allvarligt. Dessutom har det gått ganska lång tid sedan du dömdes. Om du döms för stöld, kommer du troligt att få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Böter kan förenas med en villkorlig dom.

MVH

Zinar BudakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo