Påföljd vid stöld

2017-09-18 i Påföljder
FRÅGA
Vad är ett troligt straff efter att ha dömts för 2 snatterier, en för 15 år sedan (åtalsunderlåtelse) och en för 4 år sen (strafföreläggande) och därefter åka fast för en stöld som precis går över gränsen för snatteri? Jag undrar om stöld och/eller återfallsbrottslighet alltid döms som grövre brott. Blir det alltid en större påföljd förenad med böter, tex villkorligt och samhällstjänst, eller är det om förmildrande omständigheter finns juridiskt möjligt att få enbart böter igen?
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 8 kap. 1 § BrB

När man gör en straffmätning ska rätten även beakta om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Rätten ska särskilt beakta vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade. Rätten ska även beakta om brottsligheten i de båda fallen är särskilt allvarliga. 29 kap. 4 § BrB

I detta fall rör det sig om att du blivit dömd för snatteri vilket inte bedöms som särskilt allvarligt. Dessutom har det gått ganska lång tid sedan du dömdes. Om du döms för stöld, kommer du troligt att få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Böter kan förenas med en villkorlig dom.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95740)