FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2015

Påföljd vid stöld

Hej!

Min fråga gäller följande ärende jag ställde: http://lawline.se/answers/pafoljd-vid-snatteri-1

Nu är det så att brottet kommer gå som stöld för att det ansågs planerat då jag använde en larmborttagare.

Så, vad kan påföljderna för en stöld utav en sak med värde för 350kr vara? 18 år, tidigare ostraffad, sommarjobbade i somras och fick in 12.000 men annars ingen fast inkomst.

Lawline svarar

Hej,

Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB) är påföljden vid stöld fängelse upp till 2 år. När ingen minimistraff har angivits i straffskalan är det lägsta straffet 14 dagar fängelse, se 26:1 BrB.

Av dem uppgifter som du har framfört i din fråga, är din ålder av särskilt intresse. Var gärningsmannen under 21 år gammal men över 18 år när gärningen (stölden) genomfördes kan en eventuell s.k. ungdomsrabatt tillämpas vid straffmätningen. Det betyder att det föreligger skäl att utdela en lägre påföljd i den angivna straffskalan för stöld (14 dagar till 2 år fängelse). Se närmare, 29:7 BrB.

Med vänlig hälsning,

Sina AminiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”