Påföljd vid stöld

2015-02-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Min fråga gäller följande ärende jag ställde: http://lawline.se/answers/pafoljd-vid-snatteri-1Nu är det så att brottet kommer gå som stöld för att det ansågs planerat då jag använde en larmborttagare. Så, vad kan påföljderna för en stöld utav en sak med värde för 350kr vara? 18 år, tidigare ostraffad, sommarjobbade i somras och fick in 12.000 men annars ingen fast inkomst.
SVAR

Hej,

Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB) är påföljden vid stöld fängelse upp till 2 år. När ingen minimistraff har angivits i straffskalan är det lägsta straffet 14 dagar fängelse, se 26:1 BrB.

Av dem uppgifter som du har framfört i din fråga, är din ålder av särskilt intresse. Var gärningsmannen under 21 år gammal men över 18 år när gärningen (stölden) genomfördes kan en eventuell s.k. ungdomsrabatt tillämpas vid straffmätningen. Det betyder att det föreligger skäl att utdela en lägre påföljd i den angivna straffskalan för stöld (14 dagar till 2 år fängelse). Se närmare, 29:7 BrB.

Med vänlig hälsning,

Sina Amini
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81779)