Påföljd vid snatteri som minderårig

2015-05-26 i Påföljder
FRÅGA
Vad blir påföljden av snatteri på 17 kr av en 17-åring?Förhöret är gjort, nekade till brottet, var ej planerat utan ett misstag. godkänt strafföreläggande. Hur kommer man förbi att man ska hamna i straffregistret för detta ringa brott med tanke på jobbsökeri osv.? Han är 18 år idag.
SVAR

Tack för din fråga.

Påföljden för snatteri innefattar böter eller fängelse i högst sex månader, vilket kan ses i 8 kapitlet 2 § brottsbalken. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik är den vanligast förekommande påföljden böter genom strafföreläggande, se BRÅ. Som minderårig krävs det dessutom synnerliga skäl för att kunna dömas till fängelse, se 30 kapitlet 5 § brottsbalken, det vill säga något extraordinärt som kräver att fängelsestraff utdöms. Att han idag är myndig är irrelevant då påföljden alltid bestäms i förhållande till tidpunkten för brottet.

Oavsett att man fått sin dom genom godkännande av ett strafföreläggande, istället för att genomgå en rättegång, kommer det att antecknas i belastningsregistret.

Belastningsregistret gallras efter en viss tid beroende på påföljden. Gällande böter är det efter en period om fem år från erlagd dom, eller godkänt strafföreläggande, det försvinner. Vid fängelse är det tio år efter man avtjänat sitt straff, som minderårig blir oftast ungdomstjänst mer aktuellt som då gallras fem år efter domen erlagts. Bestämmelser om detta hittar du i lagen om belastningsregister, mer specifikt i dess 17 §.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll