Påföljd vid snatteri

2016-10-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag är 19 år och jag stal en vara som kostade 90 kr, polisen sa att jag kommer få bötter, frågan är hur mycket ska böterna kosta och får jag prick?? Det är första gången jag gjorde så och sista gång??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det du stal hade ett ringa värde om 90 kronor kommer brottet högst troligen att bedömas som snatteri. Vid bedömning om ett brott ska ses som stöld eller snatteri tar man hänsyn till olika omständigheter och även värdet på den stulna saken men generellt sett brukar man dra gränsen mellan stöld och snatteri vid 1000 kr.

Straff
Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst 6 månader. Precis som polisen säger är det högst troligt att du kommer få böter. Vid mindre förseelser döms penningböter ut, annars blir det dagsböter. Valet mellan penningböter och dagsböter regleras i 25:1 brottsbalken. Penningböter döms ut om brottet föranleder färre än 30 dagsböter.

Troligast är att du kommer få penningböter. Penningböter kan vara lägst 200 kr och högst 4000 kr, se 25:3 brottsbalken. Storleken på penningböter beror på hur allvarlig förseelsen anses vara. Jag kan inte exakt svara på vad dina penningböter kan tänkas bli men troligen bland de lägre beloppen med tanke på den stulna varans ringa värde.

Belastningsregistret
Om du döms för snatteri kommer du att hamna i belastningsregistret. Denna "prick" kommer att finnas kvar i fem år i registret efter att domen dömts ut, se 17 § 9 p. lagen om belastningsregister.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Mvh

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1349)
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?
2020-10-25 straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

Alla besvarade frågor (85428)