FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/09/2021

Påföljd vid olovlig körning

Jag har nyligen bott utomlands (Tanzania) där skaffade jag ett Tanzaniskt körkort för MC. Eftersom jag hela tiden har varit folkbokförd i Sverige har jag ingen rätt att köra motorcykel här i Sverige men om jag skulle göra det och bli stoppad vad skulle påföljderna vara? Skulle min B-behörighet påverkas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är svårt att ge ett klart och korrekt svar på din fråga då det alltid görs en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen att besluta kring påföljd.Jag kan däremot förklara brottet i fråga och vad lagen säger om det.

Reglerna om trafikbrott återfinns i lag om straff för vissa trafikbrott.

Den som kör motorcykel utan ett giltigt körkort gör sig skyldig till brottet olovlig körning. Påföljden för brottet är böter. Har den skyldige däremot tidigare innehaft körkort som sedan har blivit återkallat eller om brottet har skett vanemässigt, dvs. att man vanemässigt kört motorcykeln utan körkort, eller om brottet annars är att anses som grovt så kan personen dömas till fängelse i högst sex månader ( 3 § lag om straff för vissa trafikbrott).

Kan ditt körkort bli återkallat?

Det är Transportstyrelsen som beslutar om ett körkort ska återkallas eller inte. Detta gör transportstyrelsen om man bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att man inte är lämpad till att ha ett körkort. Olovlig körning skulle kunna leda till att man får sitt körkort, indraget men även detta är en bedömning som alltid görs från fall till och det är i slutändan alltid upp till transportstyrelsen att bestämma huruvida man är lämpad att fortsätta inneha sitt körkort eller inte.

Jag kan, som tidigare nämnt, inte med säkerhet, säga vad som skulle ske i ditt fall men jag hoppas ändock gav dig vägledning i din fråga. Du får gärna höra av dig till oss igen om du har några ytterligare funderingar.

Hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”