Påföljd vid olovlig körning

2021-09-30 i Påföljder
FRÅGA
Jag har nyligen bott utomlands (Tanzania) där skaffade jag ett Tanzaniskt körkort för MC. Eftersom jag hela tiden har varit folkbokförd i Sverige har jag ingen rätt att köra motorcykel här i Sverige men om jag skulle göra det och bli stoppad vad skulle påföljderna vara? Skulle min B-behörighet påverkas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är svårt att ge ett klart och korrekt svar på din fråga då det alltid görs en bedömning från fall till fall och det i slutändan alltid är upp till domstolen att besluta kring påföljd.Jag kan däremot förklara brottet i fråga och vad lagen säger om det.

Reglerna om trafikbrott återfinns i lag om straff för vissa trafikbrott.

Den som kör motorcykel utan ett giltigt körkort gör sig skyldig till brottet olovlig körning. Påföljden för brottet är böter. Har den skyldige däremot tidigare innehaft körkort som sedan har blivit återkallat eller om brottet har skett vanemässigt, dvs. att man vanemässigt kört motorcykeln utan körkort, eller om brottet annars är att anses som grovt så kan personen dömas till fängelse i högst sex månader ( 3 § lag om straff för vissa trafikbrott).

Kan ditt körkort bli återkallat?

Det är Transportstyrelsen som beslutar om ett körkort ska återkallas eller inte. Detta gör transportstyrelsen om man bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att man inte är lämpad till att ha ett körkort. Olovlig körning skulle kunna leda till att man får sitt körkort, indraget men även detta är en bedömning som alltid görs från fall till och det är i slutändan alltid upp till transportstyrelsen att bestämma huruvida man är lämpad att fortsätta inneha sitt körkort eller inte.

Jag kan, som tidigare nämnt, inte med säkerhet, säga vad som skulle ske i ditt fall men jag hoppas ändock gav dig vägledning i din fråga. Du får gärna höra av dig till oss igen om du har några ytterligare funderingar.

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96428)