Påföljd vid nyupptäckt brottslighet

2019-02-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag blev dömd till skyddstillsyn i mars 2018 i rättegång. Och har skött den exemplariskt och inte begått några brott lr misskött mig alls. För 2 månader sedan blev jag kallad till rättegång för några brott som skedde under 2017. Men som inte kom upp på rättegången då skyddstillsyn utdömdes. På grund av utredning. Det handlar om 3 olovliga körningar och ett häleri brott där mitt dna har hittats i passagerarsätet i en bil. Jag har erkänt dem olovliga körningar under förhör som jag blivit kallad till under min skyddstillsyn. Men nekat häleri gärningen då jag inte haft något som helst att göra med bilen i fråga. Min fråga är : vad kan min påföljd bli om jag döma för dessa brott som kommit upp efter rätten bestämde att jag skulle ha skyddstillsyn?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag förstår din uppgifter som att de 3 olovliga körningarna och det påstådda häleribrottet begicks innan det brott du dömdes för i mars 2018.

Huvudregeln i dessa fall, när man dömts för skyddstillsyn, är att man ska döma ut en ny påföljd för den nyupptäckta brottsligheten (34 kap. 1 § BrB). Emellertid ska man beakta vilken påföljd man hade fått om vetat om denna brottslighet vid den första domen. (34 kap. 2 § BrB).

Det kan också vara så att den nyupptäckta brottsligheten konsumeras (34 kap. 3 § BrB). Då skulle du inte dömas till någon ny påföljd. Detta kräver dock att straffvärdet för den nya brottsligheten är så marginell i förhållande till den redan utdömda. Jag vet inte vilket brott du dömts för i mars 2018 men troligen är straffvärdet inte så högt att den nyupptäckta brottsligheten kommer att konsumeras.

Troligen kommer det alltså med största sannolikhet utdömas en ny påföljd. Döms du för 3 olovliga körningar skulle påföljden troligtvis bli dagsböter. Döms du också för häleri kan dock påföljden bli strängare (dock inte fängelse).

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1024)
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?
2019-05-17 Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

Alla besvarade frågor (69223)