Påföljd vid narkotikainnehav för eget bruk

2016-11-19 i Påföljder
FRÅGA
Hej Polisen kom och gjorde en husrannsakan hemma hos mig eftersom de hade bevis på att jag hade köpt narkotika och de hittade ca 3 gram hasch, 2 gram marijuana och 4.5mg iktorivil (receptbelagd benzo). Jag erkände att det var för eget bruk, dvs inte för försäljning och de sade att jag antagligen kommer falla under brottsrubriken "ringa narkotikabrott". Jag har sedan tidigare inte några andra domar på mig eller har för den delen inte varit misstänkt i något annat sammanhang via polisen. Jag har tagit för givet att jag kommer bli dömd till dagsböter men kan det bli några ytterliga följder och i så fall vilka och hur höga dagsböter (om nu så blir fallet) borde jag räkna med?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet ringa narkotikabrott (som är vad som inträffar när man enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflag brukar narkotika, men det finns förmildrande omständigheter) återfinns i 2 §. Påföljden (straffet) är böter eller som högst fängelse i sex månader. Vid påföljdsbestämningen lägger domstolen stor vikt vid just det du tar upp: om du blivit straffad eller påkommen med narkotika tidigare. I ett fall från Högsta Domstolen NJA 2008 s. 653 satte domstolen innehav av 0,73 gram kokain till böter och villkorlig dom när den åtalade inte varit straffad tidigare och det inte heller fanns anledning att tro att denne skulle bruka igen.

Angående storleken på boten är det beroende på din inkomst. En tumregel är att dela din årsinkomst 1000, för att få fram värdet på en dagsbot. Antalet dagsböter sätts sedan upp eller ner beroende på domstolens bedömning. Tjänar du exempelvis 150 000 per år och domstolen sätter det till 60 dagsböter, kommer det totalt bli 60 dagsböter á 150 kr. Detta är dock bara hypotetiska tumregler och kan sättas upp eller ner beroende på vad domstolen anser gärningen har för straffvärde.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1340)
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?
2020-10-20 Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?

Alla besvarade frågor (85208)