PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT

2021-10-12 i Påföljder
FRÅGA
Min vän blev dömd för narkotika brott och grovt vapenbrott samt brott mot vapenlagen men de överklagade till hovrätten och där bestämde de sig för att frikänna honom från brott emot vapenlagen. och min fråga är då vad är skillnaden och kommer påföljden bli lindrigare eller kvarstår den gamla domen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om narkotikabrott hittas i narkotikastrafflagen (NSL). Den som begår narkotikabrott av normalgraden döms till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre år (1 § NSL). Om narkotikabrottet med hänsyn till narkotikans art, mängd och omständigheterna i övrigt bedöms som ringa döms man till ringa narkotikabrott enligt (2 § NSL). Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till sex månader enligt (2 § NSL). Är narkotikabrottet grovt är straffet lägst två och högst sju år (3 § NSL).

Regler om vapenbrott hittas i vapenlagen. Den som avsiktligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år. (9 kap 1 § vapenlagen). Om brottet är grovt, döms personen för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år (9 kap 1 § vapenlagen).

I ditt fall framgår det att din vän blivit dömd för narkotikabrott, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen. Hovrätten frikände honom från en punkt och då kvarstår inte den tidigare domen. Det är tveksamt om straffet blir lindrigare då grovt vapenbrott likställs med brott mot vapenlag.

När en påföljd bestäms tar domstolen hänsyn till flera olika omständigheter som, t.ex. en persons ålder, och om personen är straffad sen tidigare. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna göra den bedömningen. Straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. Straffet för grovt vapenbrott är fängelse i lägst två och högst fem år.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96488)