Påföljd vid narkotikabrott av normalgraden

2019-04-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Jag står åtalad för ett narkotikabrott (köp vid fyra tillfällen av kokain. Sammanlagt 4 gram) Med andra ord handlar det om narkotikabrott av normalgraden. Brottet/brotten begicks under en kort period (en dryg månad) för snart 3 år sen. Åtalet väcktes för mer än ett år sen men pga att huvudmannen är utomlands har ingen rättegång kunnat ske.Jag erkände brottet direkt och har således varit tillmötesgående.Jag är sedan tidigare ostraffad och lever numera ett väldigt ordnat liv med sambo och har börjat studera. Den här perioden präglades av dåligt mående som delvis förklarar varför jag betedde mig vårdslöst. Utlåtandet från frivården är väldigt positivt, inget behov av övervakning eller liknande anses föreligga. Jag kommer förmodligen att be om separat rättegång om huvudmannen inte återkommer inom det närmsta året, främst för att det är betungande att ha det här liggande över mig. Det har som sagt gått tre år sen brotten och två år sen förhöret med polis.Min fråga rör vad ni tror möjligheterna är, med tanke på den långa tid som förflutit sedan brottet inkl de andra omständigheterna som kan verka förmildrande (tidigare ostraffad osv), att påföljden kan tänkas sjunka till en nivå av vad ett ringa narkotikabrott gällande kokain ligger på? Det skulle ju framför allt innebära att tiden jag befinner mig i brottsregistret skulle minska från 10 till 5 år, vilket skulle ha stor betydelse för mig då jag studerar ett sk legitimationsyrke.Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För narkotikabrott av normalgraden är straffet högst 3 års fängelse enligt 1 § narkotikastrafflagen. Var på skalan straffet hamnar beror på flera omständigheter, dels personliga omständigheter så som ålder och om personen begått brott tidigare, men även omständigheter knutna till det konkreta brottet.

Domstolen kan dock välja att omvandla straffet till exempelvis böter. Det föreligger i Sverige något som kallas en presumtion mot fängelse, vilket innebär att man hellre vill välja en annan påföljd än fängelse, och att vissa krav skall vara uppfyllda för att fängelse skall vara aktuellt.

Med beaktande av din nuvarande livssituation och tiden som förflutit sedan brottet har jag mycket svårt att tro att du kommer att dömas till fängelse. Det mer troliga är böter, möjligen i kombination med villkorlig dom. Detta innebär att uppgifterna i belastningsregistret skulle ligga kvar i fem år, oavsett om brottet rubriceras som normalgrad eller ringa.

Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas, men du behöver inte oroa dig för ett fängelsestraff.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Lycka till!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80679)