FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/11/2021

Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak

Hej

Jag undrar vad ett troligt straff bör bli för någon som trängt sig in i en persons hem och misshandlat denne, dock utan svåra skador. Detta gjordes för att hindra personen att delta i en huvudförhandling angående vårdnad om sitt barn. Den som begått brottet är åtalad för grov misshandel och grovt övergrepp I rättssak. Det bör väl bli fängelse? GM har suttit häktad i ca 2 månader.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätning vid de brott som du anger att personen i frågan har blivit åtalad för. Till att börja med vill jag poängtera att jag kan inte kan ge ett konkret svar på din fråga då det är domstolen som i slutändan kommer att besluta vad påföljden blir och de gör en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kommer i mitt svar att berätta vad straffskalan är för de brott du har angett samt andra faktorer som kan påverka påföljdsvalet.

Den som döms för grov misshandel döms till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap 6 § BrB). Den som döms för grovt övergrepp i rättssak döms till fängelse i lägst två och högst åtta år (17 kap 10 § BrB). Det lägst straffet personen personen skulle dömas till om de döms för brotten är därmed fängelse i båda fallen.

Vid bedömning av straffvärdet så tar domstolen hänsyn till andra faktorer, dessa kan vara både försvårande och förmildrande omständigheter (29 kap 2 och 3 §§ BrB). Om personen som är åtalad begick brottet innan de fyllde 21 så ska det beaktas särskilt vid straffmätningen, domstolen får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap 7 § BrB).

Som jag sa tidigare i mitt svar så kan jag inte ge ett konkret svar på din fråga, men om den åtalade personen blir dömd för brottet grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak så är är det lägst straffet fängelse. Det talar för att de skulle få fängelsestraff vid en dom, om det inte finns några förmildrande omständigheter (som deras ålder etc) som domstolen ska beakta.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning

Amanda SivanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo