FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/11/2014

Påföljd vid förfalskat pantkvitto

Hej, min pojkvän var lite dum i pannan och förfalskade ett pantkvitto på 100 kr och nu anmäler matbutiken honom för bedrägeri. Han är under 18 och då kan väl inte straffet bli så allvarligt? Särskilt med tanke på att summan var så liten också. Vad tror ni är det troligaste som kommer hända?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av din fråga framgår inte om matbutiken har betalat ut pengarna till din pojkvän. Jag kommer därmed att dela upp svaret på två olika alternativ.

Om matbutiken har betalat ut pengarna så har brottet fullbordats. Eftersom värdet på det utbetalade är så pass lågt så kan det vara fråga om bedrägligt beteende enligt BrB 9 kap. 2 § 1 st, snarare än bedrägeri enligt 9 kap. 1 §.
Eftersom din pojkvän är under 18 år, samt eftersom det som sagt är fråga om ett lågt belopp, så skulle ett eventuellt åtal troligtvis leda till ett lågt bötesstraff. Detta innebär i sin tur att det är troligast att åklagaren istället för att väcka åtal kommer att skicka en blankett med ett strafföreläggande hem till din pojkvän. Om han väljer att skriva under denna och erkänna brottet så kommer ett bötesstraff att delas ut men ärendet kommer inte att tas upp av domstol. Strafföreläggandet kommer att antecknas i belastningsregistret.

Om han väljer att inte skriva under strafföreläggandet så går ärendet vidare till åtal och kan komma att prövas av domstol. Om din pojkvän blir dömd för brottet så kommer påföljden troligtvis att stanna vid böter. Även i detta fall kommer brottet att antecknas i belastningsregistret.

Om matbutiken inte har betalat ut några pengar så har jag svårt att se att din pojkvän kommer att drabbas av någon straffrättslig påföljd. ”Försök till bedrägligt beteende” är inte straffbelagt och eftersom värdet är så pass lågt så kan det knappast vara fråga om försök till bedrägeri enligt BrB 9 kap. 1 § i kombination med 9 kap. 11 §.

Observera att detta är min personliga bedömning utifrån de omständigheter du har beskrivit. En åklagare och domstol kan komma att bedöma fallet annorlunda.

Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo