FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/05/2019

Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig

Hej!

Jag är en 17-åring som nyligen blev tagen och arresterad för brott mot knivlagen då jag haft den på allmän plats. Jag har läst lite kring straffen och undrar vad jag kommer få för straff. Ska jag förvänta mig böter och i sådana fall hur mycket eller kommer det bli ett grövre straff än så?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Inledningsvis vill jag säga att det finns två skäl till att jag inte kommer kunna till 100 % förutse vilket straff du ska få.

Skäl 1: Jag vet för lite om omständigheterna i fallet och om dig. Vilken typ av allmän plats, vilken tid på dygnet, om det var mycket folk är sådana omständigheter som ska spela roll för straffvärdet i handlingen och därmed påföljden. Därtill vet jag inte om du är tidigare straffad, om du lever under ordnade förhållanden etc.

Skäl 2: Vi som svarar på dessa frågor är juriststudenter. Jag har studerat påföljdslära och våra lärare brukar halvt på skämt säga att svaret på frågan "Hur bestämmer man påföljd?" är "Man frågar en erfaren domare". Det är alltså lite svårt att teoretiskt studera påföljdslära, utan påföljdsbedömning är något man blir bäst på genom erfarenhet.

Allra troligast blir påföljden ungdomstjänst, men kan även bli böter

Bortsett från de två ovanstående skälen är det allra troligast att påföljden blir ungdomstjänst eller böter. Att vistas på allmän plats med kniv eller liknande föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa är förbjudet enligt 1 § knivlagen. Den som bryter mot denna föreskrift ska dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader enligt 4 § knivlagen.

I svensk rätt finns en presumtion mot att döma ut fängelse om inte straffvärdet överstiger ett års fängelse (30 kap. 4 § brottsbalk). Straffvärdet i ditt fall är inte ett års fängelse (även om man inte tar hänsyn till din unga ålder). Därtill anses straffvärdet "minska" (egentligen talar man inte riktigt i dessa termer, men jag skriver så nu så att det ska framgå att gärningen anses mindre klandervärd när en minderårig person begått dem) när man är en ung lagöverträdare, men även om du var en vuxen person hade fängelse inte dömts ut eftersom det brott du har begått inte kommer över ett års fängelse.

För ungdomar mellan 15 och 17 år är tanken att ungdomstjänst ska vara den huvudsakliga påföljden. Det krävs dock att den anses lämplig för dig och att du samtycker till påföljden. Man utför då oavlönat arbete i 20 till 150 timmar beroende på straffvärdet (32 kap. 2 § brottsbalk). Eftersom straffvärdet för ditt brott inte uppgår till fängelsenivå kommer antalet timmar som döms ut isåfall ligga mellan 20 och 50 timmar. Observera dock att du måste samtycka till detta.

Gör du inte det kommer påföljden förmodligen bli dagsböter. Då betalar man ett antal böter (mellan 30 och 150) av ett visst belopp (mellan 50 och 1000 kr). Man tar hänsyn till den dömdes ekonomiska förhållanden (25 kap. 2 § brottsbalk). Min gissning är att den sammanlagda bötessumman skulle bli någonstans mellan 1500 - 2000 kr, men jag kan inte veta helt säkert eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet.Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo