FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/06/2022

Påföljd vid bedrägeri

Jag är misstänkt för 5 ärenden av bedrägeri av normalgraden och 2 ärenden av ringa bedrägeri.det har väckts åtal och jag undrar nu vad påföljden kan bli? Jag är dömd sedan tidigare för lite olika; såsom narkotika och knivbrott.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag kommer i svaret nedan redogöra för bedrägeribrottet och vilka påföljder som kan bli aktuella. Aktuell lag är brottsbalken (BrB)

Påföljd vid ringa bedrägeri och bedrägeri av normalgraden 

För ett bedrägeri av normalgraden är straffet fängelse i högst 2 år, enligt 9 kap. 1 § BrB. För ringa bedrägeri är straffet högst fängelse i sex månader eller böter, detta enligt 9 kap. 2 § BrB

Presumtion mot fängelse 

I svensk rätt finns en presumtion mot fängelse och för att avgöra om denna är bruten tittar man på om det föreskrivs fängelse i mer än ett år, brottslighetens art och eventuellt återfall. Är presumtionen bruten kommer fängelse att utdömas som påföljd om det inte skulle finnas synnerliga skäl att döma till annan påföljd. 

Sammanfattningsvis kan sägas om förutsättningarna jag ovan skrivit är uppfyllda kommer presumtionen mot fängelse vara bruten och därmed kommer fängelse att utdömas som påföljd för aktuella bedrägeribrott. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,
Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”