FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/07/2013

Påföljd vid användande av bensodiazepiner

Hej. Jag lider av svåra sömnbesvär och intog kvällen innan en olycka två narkotikaklassade preparat för att hjälpa mig sova. Detta var bensodiazepiner som jag inte har utskrivet på recept. Eftermiddagen efter intaget tog jag bilen i ett ärende och råkade då ut för en singelolycka där jag körde av vägen och voltade med bilen. Detta skedde i samband med att jag höll på med att skriva ett sms med min mobiltelefon. Brandkår, ambulans och polis kom till plats och jag fick blåsa vilket inte gav utslag på alkohol. Det togs senare ett blodprov på sjukhuset som säkerligen kommer att visa utslag på bensodiazepiner. Jag godtog ett strafföreläggande angående vårdslöshet i trafik men bad om att invänta ytterligare förhör när provresultaten angående drogtestet kommer tillbaka. Jag är ostraffad sedan tidigare och använder bil i tjänsten. Körkortet är jag säker på att det ryker, men vad har jag att vänta mig för straff? Fängelse? Jag missbrukar inte droger i övrigt utan har självmedicinerat mig för mina sömnbesvär då ingen läkare har varit i villig att skriva ut fungerande medicin. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Det är svårt för mig att svara på vad exakt som kan komma att hända, då jag inte har alla detaljer klara för mig, men jag ska försöka att ge dig några riktlinjer.

Det du kan bli dömd för är antingen narkotikabrott av normalgraden eller ringa narkotikabrott. Gränsen för grovt narkotikabrott ligger på 20 000 tabletter, och det antar jag att du inte innehaft. Enligt NJA 2012 s. 650 har mängden narkotika störst betydelse vid mindre allvarlig brottslighet. I förarbetena till 1993 års ändringar i 2 § narkotikastrafflagen (ringa narkotikabrott, lagen hittar du https://lagen.nu/1968:64), framhölls att ett narkotikabrott ska anses som ringa endast om det med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som lindrigt och att arten och mängden narkotika därvid har särskild betydelse. Det ringa brottet bör i huvudsak vara förbehållet gärningar som består i eget bruk eller innehav för eget bruk. Med tanke på att förarbeten normalt tillmäts stor betydelse i svensk rättstillämpning, bör du kunna bli dömd för ringa narkotikabrott. Det kan dock landa i narkotikabrott av normalgraden ifall just bensodiazepiner klassas som en allvarlig drog. Även du skulle bli fälld för narkotikabrott av normalgraden så kan du fortfarande undslippa fängelse, eftersom du använt bensodiazepiner för eget bruk, vilket anses lindrande när man ser över brottspåföljden.

Det kommer att spela roll hur många tabletter du brukat och hur många tabletter du haft i besittning. Jämför med NJA 2012 s. 849, där innehav av 100 tabletter ecstacy bedömes som brott av normalgraden medan 5 tabletter bedömdes som ringa narkotikabrott. Inget av brotten ledde till ett fängelsestraff.

Ett narkotikabrott av normalgraden kan ge fängelse i upp till 3 år. Ringa narkotikabrott har en straffskala från böter till fängelse i 6 månader. Att du tidigare är ostraffad kommer att verka till din fördel vid bedömning om fängelse kan bli en aktuell påföljd. Som jag nämnt ovan verkar även det faktum att du enbart använt bensodiazepiner för eget bruk i din fördel. Såvitt jag kan bedöma ditt fall, utifrån den berättelse jag fått, tror jag att du har möjligheter att undslippa fängelsestraff, och att bli dömd för ringa narkotikabrott. Det beror dock på hur många tabletter du innehaft.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo