FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder16/02/2015

Påföljd snatteri och upprepad brottslighet

Hej, det är så att jag har gjort något så otroligt dum. Jag har blivit gripen för snatteri med varor för ca 299kr. Erkände direkt och ångrar mig djupt. Blev även förhörd av polisen, satt och skämdes förfärligt. Förra året blev jag dömd till villkorlig dom för stöld. Jag är så stressad jag kunde inte sova förra natten. Nu jag är orolig att få fängelse. Jag behöver råd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med är straffskalan för snatteri böter eller fängelse i upp till sex månader, 8 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1).

Vid bestämmelse av påföljd tar domstol hänsyn till ett flertal omständigheter när de beräknar brottets straffvärde. Man ser till så väl förmildrande som försvårande omständigheter, se 29 kap. brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K29P1S1).

Vidare föreligger det presumtion mot fängelse, alltså att fängelse endast döms som påföljd undantagsvis. Domstolen kan, och kommer troligtvis, att se till tidigare brottslighet och alltså även ta hänsyn till stölden förra året när de bestämmer straffvärdet, 30 kap. 4 § 2 st brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K30P4S1).

Sammanfattningsvis är det alltså endast undantagsvis som fängelse döms som påföljd. Domstolen tar hänsyn till många aspekter när de bestämmer påföljd vilket gör det svårt för mig att uttala mig om vilken påföljd du kan få.

Jag hoppas att du åtminstone har fått en vägledning sedd till straffskalan för snatteri och exempel på vad domstolen tar hänsyn till vid beräknande av straffvärdet och påföljd.

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Hittade du inte det du sökte?