Påföljd om allvarlig psykisk störning vid brottet men inte vid domstillfället

2019-07-22 i Påföljder
FRÅGA
Om en person bedöms lida av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brott men som inte bedöms lida av en allvarlig störning vid själva undersökningen. Blir straffet fängelse eller psyk då?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Det fallet du beskriver är sällsynt, men förekommer, ett exempel är det så kallad Rödebymålet där gärningsmannen gick fri från påföljd.

30 kap. 6 § första stycket brottsbalken föreskriver nämligen att den som begått en gärning under påverkan av allvarlig psykisk störning ska dömas till fängelse endast om det finns synnerliga skäl, t. ex om brottet har ett högt straffvärde, man själv har framkallat ett rus och om man inte behöver rättspsykiatrisk vård. Slutligen ser man till övriga omständigheter.

Om skäl inte finns för att döma till fängelse prövas det om man ska dömas till rättspsykiatrisk vård.

Bedöms man inte lida av en allvarlig psykisk störning ska man gå fri från påföljd enligt 30 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken.

Svaret är alltså att man kan gå helt fri från påföljd. Jag rekommenderar dig att läsa ovannämnda fall om du vill få ett mer ingående förståelse för hur domstolen går tillväga steg för steg i sin bedömning.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1099)
2019-10-17 Kan man bli av med vårdnaden för sitt barn om man begår brott?
2019-10-06 Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?
2019-10-05 Påföljd för bilförare med narkotika i kroppen
2019-10-04 När försvinner en prick ur belastningsregistret för en person under arton år?

Alla besvarade frågor (73761)