Påföljd, konkurrerande.

2016-02-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja veta hur straffpåföljderna ser ut i ett fall då en person står åtalad för flera olika gärningar. I denna situation så är det grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt grovt tjänstefel.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

När en person vid ett och samma tillfället gjort sig skyldig till flera brott kommer påföljd endast dömas för det brott som har varit mest centralt i personens agerande, alternativt det brott med högst straffsats, att flera brott har begåtts kan dock anses försvårande och således leda till att straffet som utdöms blir högre. Straffsaster:

Vållande till annans död, 3 kap 7 § Brottsbalk (BrB): Normalgrad: Fängelse högst 2 år. Grovt: fängelse lägst 1 och högst 6 år. Ringa: böter

Vållande till kroppsskada, 3 kap 8 § BrB: Normalgrad: böter eller fängelse högst 6 månader. Grovt: fängelst lägst 1 högst 4 år. Ringa: ingen påföljd.

Grovt tjänstefel, 20 kap 1 § BrB: Lägst 6 månader högst 6 år.

Grov vårdslöhet i trafik, 1§ TBL: Fängelse högst 2 år.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Gilbert Leijon
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1314)
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld
2020-09-20 Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?

Alla besvarade frågor (84239)