Påföljd hot mot tjänsteman

2016-11-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag har en prick som jag fick när jag var 16 och den försvinner nu imorgon efter fem år. Men nu är det så här att jag är eventuellt misstänkt för olaga hot och det va mot en tjänsteman. Vad kan jag riskera för straff har aldrig varit dömd innan Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet våld eller hot mot tjänsteman regleras i 17 kap. 1 § brottsbalken. Paragrafen stadgar att den som döms för brottet kan få fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. Det är oerhört svårt för mig att spekulera i vilket straff domstolen kommer att utdöma på grunden att det i frågan inte förekommer några omständigheter kring händelseförloppet. Jag kan därför inte göra någon säker bedömning på ditt fall. Vad som går att påpeka är att domstolen gör en enskild bedömning i varje enskilt fall efter att omständigheterna i fallet har redogjorts för. Huruvida domstolen använder förmildrande, eller försvårande, omständigheter kan jag med säkerhet inte uttala mig om. Det är inte helt omöjligt att domstolen väljer den mildare varianten av påföljd, vilket i ditt fall torde bli böter, men det är något jag inte vågar uttala mig om hundraprocentigt.

Jag vill dock framföra att det i Sverige gäller en presumtion mot fängelse, vilket innebär att fängelse som huvudregel inte ska utdömas. Det finns dock vissa omständigheter som gör att presumtionen bryts och att fängelse blir straffet. Så är exempelvis fallet när det rör sig om allvarliga brott som anses vara särskilt straffvärda.

Sammanfattningsvis, eftersom det i din fråga inte framgår några omständigheter om händelsen är det svårt att spekulera i vilka fakta domstolen kommer fästa vikt vid. Således kan jag med säkerhet inte säga vad du kommer att få för straff.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1340)
2020-10-21 Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?
2020-10-20 Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?

Alla besvarade frågor (85207)