Påföljd för tillgrepp av fortskaffningsmedel och häleri

2016-11-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej de är så att jag är misstänkt för fortskaffningsmedel och Häleri på en moped och undrar va straffet på de kan bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli dömd för tillgrepp av fortskaffningsmedel krävs att man olovligen tagit och brukat ett motorfordon (eller annat motordrivet fortskaffninsmedel) som tillhör någon annan, se 8 kap. 7 § 1 st. brottsbalken (BrB) (här).

Straffskalan för tillgrepp av fortskaffningsmedel är fängelse i högst 2 år om brottet är grovt och om brottet är ringa kan man dömas till böter, se 8 kap 7 § BrB (här).

När man befattat sig med egendom som tidigare har fråntagits någon annan genom ett brott (till exepmel genom stöld) och på så sätt försvårat för ägaren att få tillbaka egendomen, kan man bli dömd för häleri enligt 9 kap. 6 § 1 st. BrB (här). Om brottet bedöms som ringa kan det istället röra sig om häleriförseelse enligt 9 kap 7 § BrB (här).

Straffskalan för häleri är fängelse i högst två år, se 9 kap. 6 § 2 st. BrB (här). För häleriförseelse är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader, se 9 kap. 7 § BrB (här).

Vilken påföljd som domstolen kommer bedöma som lämplig beror på flera olika faktorer. Gärningspersonens ålder är en av de faktorer som kan spela in i bedömningen. Är gärningspersonen under 18 år är det extremt ovanligt att fängelse döms ut, det krävs då enligt lagen "synnerliga skäl", se 30 kap. 5 § BrB (här). Gärningspersonens personliga omstängiheter och förhållanden är även något som domstolen tar hänsyn till.

Eftersom straffvärde- och påföljdsbestämningen är knuten till förhållandena i det enskilda fallet går det inte att mer precist svara på vad påföljden i ditt fall kommer bli. Eftersom jag inte känner till några speciella faktorer kan jag inte heller uttala mig om vad som kan tänkas påverka straffmätningen i ditt fall.

I 29 kap BrB (här) kan du läsa mer om förmildrande och försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1350)
2020-10-28 Vad kan jag räkna med för straff för drograttfylleri och brott mot knivlagen?
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?

Alla besvarade frågor (85498)