Påföljd för stöld utförd av 17-åring

FRÅGA
Min dotter är 17 år o har gått på ett shoppingcenter o snattat från butik till butik för sammanlagt 1200 så det blev kallat stöld. Nu har vi blivit uppringda av polisen o blir tilldelade en advokat. Polisen vill att hon ska berätta kompisarnas namn som var med, dom tog för mer men åkte inte fast men finns med på filminspelning. Vad kan straffet bli o blir det bättre för min dotter om hon berättar vad kompisarna heter?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Brottet stöld hittar vi i 8 kap 1 § brottsbalken. Vid påföljdsbestämning bestäms straffet inom den tillämpliga straffskalan enligt 29 kap 1 §. I det här fallet är det fängelse i högst två år. Utöver detta skall brottets straffvärde beaktas med hänsyn till om brottet lett till skada, kränkning eller fara.

Det är även relevant om det förelegat några försvårande omständigheter, dvs omständigheter som gör att brottet kan betraktas som allvarligare enligt 29 kap 2 §, förmildrande omständigheter, dvs omständigheter som gör att brottet borde ges ett mildare straff enligt 29 kap 3 §. Det skall även beaktas om din dotter tidigare begått brott enligt 29 kap 4 § brottsbalken.

Vid straffmätningen skall hänsyn även tas till 29 kap 5 § p. 5 brottsbalken som säger:

Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet,

Följande framgår sedan av paragrafens andra stycke:

Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

I detta sammanhang kan uppgifterna om kompisarnas delaktighet ha effekt på din dotters straff i mildrande riktning eftersom det är av relevans för polisens utredning av händelsen.

Vid straffmätningen skall enligt 29 kap 7 § beaktas om den tilltalade begått brottet innan denne fyllde 21 år vilket i fallet är aktuellt. Då får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet. Dessutom får rätten endast döma till fängelse om synnerliga skäl föreligger när den tilltalade är under 18 år enligt 30 kap 5 § brottsbalken.

När det kommer till valet av påföljd skall rätten enligt 30 kap 4 § fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Dessutom ska omständigheter enligt ovannämnda 29 kap 5 § beaktas.

Det finns möjlighet, beroende på omständigheterna att straffet blir skyddstillsyn 28 kap 1 § om det finns anledning att anta att denna påföljd kommer att avhålla den tilltalade från fortsatt brottslighet enligt 30 kap 7 §. Skyddstillsyn kan förenas med samhällstjänst enligt 28 kap 2 a § och i detta fall ska 30 kap 9 § beaktas. Om skyddstillsyn blir aktuellt ska även 30 kap 10-11 §§ beaktas.

eller villkorlig dom enligt 27 kap 1 §. Relevant här är att om skyddstillsyn blir aktuellt ska även 30 kap 10-11 § beaktas. Om det saknas anledning att befara att den tilltalade kommer att begå brott igen kan rätten döma till villkorlig dom enligt 27 kap 1 § samt 30 kap 7 § brottsbalken.

Enligt 32 kap 1 § kan en person under 21 år i vissa fall dömas till ungdomsvård om särskilda behov föreligger eller till ungdomstjänst enligt 32 kap 2 § om detta kan anses lämpligt.

Sammanfattningsvis är det många faktorer som spelar in när det gäller påföljd för brott och det är svårt att säga vad straffet kommer bli i just din dotters fall. Jag hoppas dock att jag gett dig en god bild av vad som kan aktualiseras och vad den rättsliga bedömningen kommer att baseras på.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (636)
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?
2020-09-29 Vilken påföljd kan väntas vid en stöld av varor värda 15 000 kr?

Alla besvarade frågor (85162)