Påföljd för ringa dopingbrott

2020-07-21 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan. Har blivit stannad av polisen och det visade sig att jag hade anabola i mig. Nu ska jag till tingsrätten, och är misstänkt för ringa dopingbrott. Endast innehav.Vad är straffet för de?Har åkt dit en gång förut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller vilken påföljd ett ringa dopingbrott kan ge. För att kunna svara på din fråga kommer jag därför använda mig av lag om förbud mot vissa dopingmedel samt brottsbalken (nedan förkortad BrB).

Vad ett dopingbrott är
Följande preparat är enligt lagen dopingklassade:

1. syntetiska anabola steroider,
2. testosteron och dess derivat,
3. tillväxthormon, och
4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1 § lag om förbud mot vissa dopingmedel).

Ovan nämnda medel får inte användas för annat än medicinskt eller vetenskapligt ändamål (2 § lag om förbud mot vissa dopingmedel). En person som inför, överlåter, framställer, förvärvar, säljer, innehar eller brukar sådana preparat i distributionssyfte kan göra sig skyldig till dopingbrott. Brottet kräver ett uppsåtligt handlande vilket innebär att ett oaktsamt handlande faller utanför det straffbelagda området (3 § stycke 1 lag om förbud mot vissa dopingmedel).

Vilken påföljd ett dopingbrott kan ge
Valet av påföljd för ett dopingbrott beror på dess rubricering, dvs om brottet är ringa, grovt eller av normalgraden. För dopingbrott av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år (3 § stycke 1 lag om förbud mot vissa dopingmedel).

Är brottet istället att bedöma som ringa kan man dömas till antingen böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa dopingbrott blir aktuellt när mängden dopingmedel samt övriga omständigheter kan bedömas som ringa (3 § stycke 2 lag om förbud mot vissa dopingmedel).

Bedöms brottet istället vara grovt kan man dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid en sådan bedömning ska det beaktas om gärningen bedrevs som ett led i en verksamhet i större omfattning eller yrkesmässigt, om mängden dopingmedel varit särskilt stor eller om det i övrigt varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3 a § lag om förbud mot vissa dopingmedel).

Vad som gäller i ditt fall
Du nämner att du är misstänkt för ringa dopingbrott. Påföljden för brottet är antingen böter eller fängelse i högst sex månader. När straffet ska bestämmas görs en sk. straffmätning där rätten bland annat ska ta hänsyn till om du som tilltalad tidigare har gjort dig skyldig till brott. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller om brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig (29 kap. 4 § BrB).

Vad gäller brott där straffet normalt blir böter men som dock har fängelse i straffskalan, medför återfall i liknande brottslighet efter hand en skärpning av bötesstraffet. Görs det upprepade återfall inom brottsligheten inom en viss tid, kan det så småningom leda till fängelsestraff.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1452)
2021-03-04 Vilken påföljd kan man få för bedrägeri?
2021-02-28 Preskriptionstid för brott
2021-02-28 Vad kan straffet bli om jag blir dömd för både bedrägeri och stöld?
2021-02-28 Vilken straffskala gäller vid försök till brott?

Alla besvarade frågor (89949)