Påföljd för rattfylleri och narkotikabrott

2015-03-18 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har gjort mig skyldig till drograttfylla (0.020 i blodet) och innehav av cannabis (4,82gr.)Jag undrar vad det kan bli för dagsböter för detta, har förstått att innehav upp till 5gr. ger 50 dagsböter, blir det ytterligare för rattfyllan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om man har gjort sig skyldig till fler än ett brott och döms för dessa ska domstolen i påföljdsvalet göra en samlad bedömning i det enskilda fallet. Om inte särskilda skäl finns ska man döma till en gemensam påföljd för dessa brott, se brottsbalken 30 kap 3 §. Domstolen tar hänsyn till en mängd olika faktorer för att bedöma hur allvarliga de brottsliga gärningarna är och vad som talar för en hårdare respektive mildare påföljd, se BrB 29-30 kap.

Rattfylleri (se trafikbrottslagen 4 §) är ett så kallat artbrott. Det är ett brott som anses vara av såpass allvarlig art att det föreligger en presumtion för att döma till fängelse, se BrB 30 kap 4 §. Denna presumtion kan frångås men då lär domen innehålla någon annan typ av frihetsinskränkande moment, som exempelvis samhällstjänst.

Att sia om hur en påföljd i form av dagsböter skulle se ut är svårt. Med tanke på arten hos brottet rattfylleri lär dock domen innehålla någon form av frihetsinskränkning snarare än ytterligare dagsböter. Detta tyder på att domstolen skulle kunna anse att det föreligger särskilda skäl att inte döma till gemensam påföljd för dessa två brott, se 30 kap 3 §. I så fall skulle en dom kunna utmynna i ett bötesstraff för cannabisinnehavet samt ett frihetsinskränkande påföljd för rattfylleriet (exempelvis fängelse eller villkorlig dom kombinerat med samhällstjänst).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll