påföljd för penningtvättbrott

2021-04-09 i Påföljder
FRÅGA
Hej Jag är en kille som är misstänkt för penningtvätt i flera olika fall (6 fall) , det handlar om ett belopp som inte överstiger en miljon.Det hände mellan 10/01/2018-10/09/2019 då hade jag ett företag och var spelmissbrukare jag hade stora skulder och mådde dåligt, jag är tidigare dömd till dagsböter för bokföringsbrott som också hände 2018.Efter den perioden och företaget har gått i konkurs har jag bestämt mig att flytta från den gamla orten till en annan stad och börja om från -0 , jag jobbar och studerar samtidigt och har aldrig haft med polisen att göra.Frågan är hur rimligt är det om jag nu blir dömd till dom här fallen att jag får utföra samhällstjänst eller något alternativ för fänglse med tanken på att jag sköter mig och gör inget dumt och jobbar/studerar och det här har hänt för 3-4 år tillbaka och det kommer säkert dröja 6 månader till 1 år nu också.(och att jag valde att göra detta endast för jag mådde dåligt och hade stora skulder som skulle betalas och att jag var spelmissbrukare)Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är åtalad för sex fall av penningtvättbrott, och att du undrar vilken påföljd som du kan komma att få för detta om du döms.

Straffet vid fällande dom delas upp i tre steg egentligen. Först konstaterar man straffskalan, alltså den skala som står i lagen inom vilken straffet sätts. I nästa steg bedömer domstolen det så kallade straffvärdet, alltså var på denna skala man hamnar. Sist ska domstolen bedöma vilken påföljd som väljs, alltså fängelse, samhällstjänst, skyddstillsyn eller villkorlig dom vanligtvis.

Straffskalan

Straffskalan för penningtvättbrott är som utgångspunkt två års fängelse (3§ lag om straff för penningtvättsbrott).

Straffvärdet

Nästa steg är att avgöra vad på denna skala som du kan hamna, alltså värdet av brottet. Det första som kan konstateras är att böter inte är ett alternativ. Det är svårt för mig att säga mer exakt var på straffskalan du kan hamna, då det främst handlar om omständigheterna kring brottet. Vid straffmätningen ska domstolen beakta skadan, kränkningen eller faran som brottet inneburit, vad den tilltalade insett eller borde insett kring detta och vilka motiv som legat bakom gärningen (29 kap. 1§ 2st brottsbalken). Det finns vissa omständigheter som är försvårande, som gör att man hamnar högre upp på skalan, exempelvis om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarliga konsekvenser, visat hänsynslöshet, utnyttjat någon skyddslös, missbrukat sin egen ställning, om gärningen varit ett led i organiserad brottslighet och liknande (29 kap. 2§ brottsbalken). Det finns också vissa omständigheter som är förmildrande, exempelvis om man lidit av allvarlig psykisk störning, om man handlat utifrån stark medmänsklig medkänsla eller om man triggats av någon annans kränkande beteende (29 kap. 3§ brottsbalken).

Det är som sagt väldigt svårt för mig att göra e bedömning av straffvärdet i ditt fall, då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring brottet. Utifrån vad du uppgivet, verkar det inte finnas några omständigheter som talar för varken en förmildrande eller försvårande bedömning. Generellt brukar denna typ av brottslighet hamna på ett värde kring några månaders fängelse.

Val av påföljd

I sista steget ska domstolen bedöma vilken påföljd du kan få. Denna bedömning görs utifrån omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Bedömningen görs också utifrån brottets art och straffvärde, och den tilltalades tidigare brottslighet (30 kap. 4§ brottsbalken). Som jag förstår det så har du tidigare dömts en gång för bokföringsbrott, till dagsböter. Penningtvättbrott har inte ett särskilt högt artvärde, så utgångspunkten här är att du förmodligen inte kommer få fängelse.

Andra alternativ är villkorlig dom, som döms ut som en första varning, om det inte finns anledning att tro att du kommer återfalla i brottslighet (30 kap. 7§ brottsbalken) En villkorlig dom löper i två år, och begår man fler brott under denna tid så skärps straffet då. Den ska också som utgångspunkt förenas med dagsböter.

Ett annat alternativ är skyddstillsyn, som har tre år av bevakning, varav det första året består av en aktiv övervakning med exempelvis samtal med frivården, behandlingsprogram och liknande. Skyddstillsyn väljs oftast om det finns någon beteendeproblematik, missbruk eller liknande att behandla (30 kap. 9§ brottsbalken).

Ett sista alternativ är samhällstjänst. Både en villkorlig dom och en skyddstillsyn kan förenas med samhällstjänst. Detta döms endast ut om personen samtycker till samhällstjänst och inte har ett missbruksproblem med ex. narkotika och alkohol. Samhällstjänst får endast väljas om det är lämpligt utifrån den enskildes omständigheter.

Sammanfattningsvis

Sammantaget kan sägas att det är sannolikt att du kommer få en annan påföljd än fängelse. Man brukar inte välja fängelse som påföljd, om inte straffvärdet är väldigt högt eller den tilltalade har gjort sig skyldig till liknande brottslighet innan. Ytterligare en sak som talar till din fördel är att det gått så lång tid sedan gärningen. Detta är en sak som gör att domstolen ofta drar ner straffvärdet och som talar för en mildare påföljd. Ditt spelmissbruk kan spela roll i bedömningen, men det beror på sammanhanget mellan missbruket och gärningarna. Något som också talar för ett mildare straff än fängelse är att du verkar ha gjort personliga förbättringar i din tillvaro sedan brottsligheten.

Du kommer sannolikt få en annan påföljd, så som villkorlig dom med böter eller samhällstjänst, alternativt skyddstillsyn om det finns något missbruksproblem eller beteendeproblem du kan behöva hjälp med. Den absoluta majoriteten av utdömda påföljder för penningtvättbrott är villkorlig dom (203 av 347 utdömda påföljder år 2019). Därefter kommer skyddstillsyn (45 st) och sedan fängelse (15 st). Dock kan jag inte ge ett svar med större säkerhet, då jag inte vet tillräckligt mycket för att avgöra straffvärdet, och då det är en bedömning som domstolen gör i varje enskilt fall.

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96356)