Påföljd för olaga intrång

2016-10-15 i Påföljder
FRÅGA
Tre stycken kompisar (18+) blev nyligen gripna för olaga intrång då de hade brutit sig in i en lada. Ladan var låst med ett hänglås som de hade knipsat upp och därefter utforskat sig omkring bland rostiga verktyg. Efter ca 30 minuter kom polisen. Vad kan de vänta sig för straff?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga intrång reglerar i Brottsbalken 4 kap. 6 § andra stycket (här). I bestämmelsen stadgas att påföljden för olaga intrång är böter. I tredje stycket i samma paragraf stadgas dock att om brottet är att ses som grovt, kan personen dömas till fängelse i upp till två år. För att avgöra om brottet är att bedöma som grovt tas hänsyn till bland annat hur länge intrånget pågått och ifall gärningsmannen visat grov hänsynslöshet. Utifrån det du skriver finns inte anledning att tro att det olaga intrånget kommer att bedömas som grovt.

Med bakgrund av detta lär påföljden för dina tre kompisar bli att betala dagsböter, om de skulle dömas för brottet dvs. Antalet dagsböter samt dagsböternas belopp bestäms utifrån flera faktorer, bland annat brottets straffvärde och gärningsmannens inkomst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1339)
2020-10-20 Inte råd att betala strafföreläggandet
2020-10-20 När får man ansöka om att få livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt straff?
2020-10-20 Hur länge sitter om i fängelse om man döms till två månader?
2020-10-19 Påföljd vid narkotikabrott

Alla besvarade frågor (85198)