Påföljd för narkotikabrott

2017-12-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Vad tror ni 23 g hash (eget bruk) och positivt urinprov för cannabis ger för påföljd? Har erkänt i förhör med polisen efter gripandet.P.S. Tidigare ostraffad 23 åring
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt innehav och brukande av narkotika är kriminaliserat och straffbart enligt 1 § narkotikastrafflagen. Enligt 1 § 2 st. narkotikastrafflagen är påföljden för nämnda narkotikabrott fängelse i högst tre år. Eftersom inget lägsta straff är föreskrivet är böter det lägsta straffet för brottet.

Narkotikabrott är ett så kallat artbrott, det vill säga ett brott som presumerar att fängelse ska dömas ut som påföljd. Mängden narkotika är inte obetydlig, men torde ändock inte vara så pass stor att även mängden kräver ett fängelsestraff. Med hänsyn till att du tidigare är ostraffad är min gissning att påföljden kommer bestämmas till ett bötesstraff, alternativt en villkorlig dom (med en eventuell kombination med ett bötesstraff). Att du har visat positivt på cannabis brukar vanligtvis föranleda ett inte allt för högt dagsböterstraff. Innehavet av den inte obetydliga mängden 23 gram hasch kommer dock att, om påföljden bestäms till böter, föranleda ett mer kännbart bötesstraff.

Det är inte möjligt för mig att sia något närmare om utgången då jag inte har tillräcklig information för att göra så. Vidare så kommer ett eventuellt bötesstraff att vara beroende av din årsinkomst, ju högre inkomst du har, ju högre bötesstraff kommer ådömas.

För att sammanfatta det som sagts ovan är min gissning att du kommer dömas till dagsböter.

Jag hoppas att du har fått någon klarhet i din situation, är det något ytterligare du funderar över är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?