Påföljd för grovt rattfylleri?

2020-11-19 i Påföljder
FRÅGA
Grovt rattfylleri straffpåföljd
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Grovt rattfylleri

Reglerna om grovt rattfylleri återfinns i trafikbrottslagen (4 a § Lag om straff för vissa trafikbrott). I lagen anges det vissa omständigheter som gör att brottet rattfylleri av normalgraden är att anses som grovt. Sådana omständigheter är tex att en person haft en mycket hög alkoholhalt i blodet eller att fordonet har framförts på ett sätt som kan anses utgöra extra stor fara för allmänheten.

Påföljd

I lagen anges att den maximala påföljden en person kan få för att ha begått grovt rattfylleri är fängelse i två år (4 a § Lag om straff för vissa trafikbrott). Frågan om vilken påföljd en person faktiskt får för ett brott är dock en fråga som påverkas om omständigheterna i det enskilda fallet. Bland annat så ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 2 § Brottsbalken och 29 kap. 3 § Brottsbalken). Åldern på gärningsmannen har också stor betydelse för bedömningen (29 kap. 7 § Brottsbalken). Slutligen kan det även nämnas att det finns en presumtion mot fängelse, vilket betyder att man ska välja en annan påföljd än fängelse om det inte finns omständigheter som talar för att fängelse ändå ska utdömas (30 kap. 4 § Brottsbalken). Omständigheter som talar för att fängelse ska utgå och som därför kan bryta presumtionen är bland annat arten av brottet och risken för återfall. Grovt rattfylleri utgör ett sådant artbrott som talar för att presumtionen mot fängelse kan brytas, detta betyder dock inte att fängelse alltid ska utgå för brottet (NJA 2000 s. 17 I).

För att sammanfatta det hela så kan alltså fängelse i maximalt två år utdömas för brottet grovt rattfylleri men bedömningen av vad gärningsmannen faktiskt får som påföljd kommer att påverkas av omständigheter i det enskilda fallet.

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92185)