Påföljd för grovt rattfylleri

2015-02-25 i Påföljder
FRÅGA
jag en 61-årig kvinna helt ostraffad, körde bil ca 500 meter till en mack. Det var en fredagkväll 23.00 och det fanns ingen trafik alls.Alkohoholhalten var 1,79 dvs grovt rattfylleriVilken påföljd kan jag troligtvis få? Fängelse?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är alltid svårt att förutse hur en domstol kommer att döma i ett enskilt fall, men jag kan försöka förklara hur jag tror att domstolen kommer att resonera.

Rattfylleri regleras i lagen (1951:649) om vissa trafikbrott, som du hittar här. Lagen brukar kallas för "trafikbrottslagen", eller "TBL".

Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst 2 år. Detta framgår av bestämmelsen 4 a § TBL. Det första domstolen kommer att göra är att fastställa brottets straffvärde. Med straffvärde menas en bedömning av hur allvarligt brottet är. Vid straffvärdebedömningen tillämpas 29 kap. 1 § brottsbalken. Försvårande och förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 2-3 §§ brottsbalken ska också beaktas (du hittar 29 kap. brottsbalken här). Utgångspunkten vid bedömningen av ett brotts straffvärde är straffskalans lägre del.

När en straffvärdebedömning har gjorts ska rätten välja vilken påföljd som ska utdömas. I svensk rätt finns en presumtion mot fängelse som kommer till uttryck i bestämmelsen 30 kap. 4 § brottsbalken. Grovt rattfylleri är dock ett brott som till sin art brukar anses bryta presumtionen mot fängelse. Påföljden kan trots detta i vissa fall bestämmas till villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelse. Som särskilda skäl för villkorlig dom anges i 30 kap. 7 § brottsbalken att den som döms för brottet samtycker till att utföra samhällstjänst. Personen måste dessutom bedömas vara lämplig att utföra samhällstjänst.

Till sist gör domstolen en slutlig straffmätning, där hänsyn ska tas till de omständigheter som anges i 29 kap. 4-7 §§ brottsbalken. Dessa omständigheter kan påverka straffet i olika riktningar. Exempelvis kan tidigare likartad brottslighet höja straffet, medan en risk för uppsägning eller avskedande från anställning kan minska straffet. Se framför allt 29 kap. 5 § brottsbalken.

Eftersom det är svårt att veta hur domstolen kommer att döma i just ditt fall kan det vara bra att titta på tidigare rättsfall från Högsta domstolen för att få en uppfattning om vilken påföljd som kan komma ifråga.

I rättsfallet NJA 1994 s. 102 dömdes en 20-åring för grovt rattfylleri och skadegörelse till fängelse i en månad. Personen hade kört bil med 1,61 promille alkohol i blodet. Sträckan var cirka 600 meter. Körningen ägde rum på ortens huvudgata där många människor befann sig. Två av domarna i Högsta domstolen var skiljaktiga och ansåg att påföljden skulle bestämmas till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst istället för fängelse.

I rättsfallet NJA 1997 s. 278 dömdes en 28-åring för grovt rattfylleri till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Två av domarna i Högsta domstolen var skiljaktiga och ansåg att påföljden istället skulle bestämmas till ett kortare fängelsestraff.

I rättsfallet NJA 1999 s. 9 dömdes en 33-åring för grovt rattfylleri till skyddstillsyn med
föreskrift att han skulle genomgå alkoholbehandling (eftersom han led av ett alkoholmissbruk), samt dagsböter.

I rättsfallet NJA 2000 s. 17 (I) dömdes en person för grovt rattfylleri till villkorlig dom förenad med samhällstjänst. Personen, som hade alkohol i blodet, hade framfört sin bil en kortare sträcka på en parkeringsplats.

I rättsfallet NJA 2000 s. 17 (II) dömdes en person för grovt rattfylleri till fängelse i en månad. Personen hade 2,21 promille alkohol i blodet och körningen ägde rum i ortens centrala delar. Han körde dessutom i mycket hög hastighet och försökte köra ifrån den polisbil som ville stoppa honom.Som du ser ovan kan påföljden bestämmas till antingen villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse. Högsta domstolen har uttalat att det som påverkar påföljdsvalet är "brottslighetens karaktär i det enskilda fallet och omständigheterna kring brottet." Att gärningsmannen hade en hög alkoholhalt i blodet eller att brottet innebar en risk för trafiksäkerheten är omständigheter som talar för att fängelse ska väljas som påföljd.

Om domstolen bestämmer påföljden till fängelse kan man ansöka om s.k. "fotboja" istället för fängelse. Ansökan görs skriftligen hos Kriminalvården och beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta regleras av lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, som du hittar här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet måndag till onsdag 10:00-16:00).

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81736)