FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/07/2020

Påföljd för en femtonårig förstagångsförbrytare

Hej jag fick idag en påringning från polisen då min dotter och hennes kompis åkte dit för stöld i ett varuhus. Väktarna tillkallade polis eftersom värdet på sakerna uppgick till 5800kr. Som sagt dom var två. Bägge 15 år. Vad kan jag förvänta mig för konsekvenser av detta brott. Ingen straffad tidigare.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Påföljdsbestämningen brukar delas in i två delar: straffmätningsvärdet och val av påföljd. Stöld till ett värde av 5800 kr brukar i regel klassas som stöld av normalgraden (8 kap. 1 § brottsbalken), vilket kan ge fängelsestraff upp till två år. Detta innebär att domstolen kan välja att utdöma ett straff mellan fjorton dagar upp till två års fängelse, domstolen kan dessutom välja en helt annan påföljd än fängelse.

Straffmätningsvärde
För att landa i det tidsspannet som framgår av lagparagrafen så tar domstolen hänsyn till en rad olika omständigheter, b.la.: den skada, kränkning eller fara som gärningen föranlett och gärningspersonens grad av skuld (29 kap. 1 § brottsbalken), samt försvårande (29 kap. 2 § brottsbalken) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Utfallet blir det så kallade konkreta straffvärdet och domstolen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att komma fram till det.

Därefter ska domstolen beakta omständigheter som kan vara till den tilltalades fördel. Då tar man hänsyn till dem s.k. "billighetsskälen" som framgår av 29 kap. 5 § brottsbalken, vilka kan generera i avdrag från det totala straffvärdet. Eftersom din dotter fyllt 15 år så betyder det att hon kan dömas till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken), dock åtnjuter hon s.k. "ungdomsrabatt" som framgår av 29 kap. 7 § brottsbalken. Av tradition ska domstolen lägga sig långt ned i straffskalan och med beaktande av försvårande samt förmildrande omständigheter komma fram till straffvärdet.

Val av påföljd
När vi är klara med straffmätningen och har konstaterat ett straffmätningsvärde så ska det läggas till grund för påföljdsvalet. Eftersom din dotter är minderårig så blir kapitlet om överlämnande till särskild vård av unga aktuellt (32 kap. brottsbalken). En ungdom (< 21 år) som begår brott kan dömas till ungdomsvård (1 §), ungdomstjänst (2 §) eller sluten ungdomsvård (3 §).

Slutsats
Vid påföljdsbestämningen gör domstolen en helhetsbedömning i varje enskilt fall, det är därför svårt för mig att svara på vilket straff din dotter kan komma att landa på. Utgångspunkten är att straffet ska stå i proportion till gärningens allvarlighet och gärningspersonens skuld, och huvudregeln i svensk rätt är att man inte får utdöma fängelsestraff om någon lindrigare påföljd kan komma på tal. Så med tanke på hennes unga ålder, brottets allvarlighet, att det var en förstagångs företeelse och presumtionen mot fängelsestraff så är min bedömning att hon kommer undvika fängelse, ungdomsvård och sluten ungdomsvård. Däremot kan ungdomstjänst eller böter komma att bli aktuellt (ibland kan dessa kombineras). Vid mindre allvarliga brott kan den som är under 18 år ibland få en straffvarning. En straffvarning betyder att man inte blir dömd i domstolen den här gången (men ifall hon skulle begå brott igen så kan hon bli straffad för både det nya och det gamla brottet).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo