FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/10/2017

Påföljd för drograttfylleri, olovlig körning och narkotikainnehav

Hej! Åkte nyligt fast för drograttfylla, olovlig körning & ringa narkotika, ungefär vad kan jag förvänta mig få för straff? Är ostraffad innan detta om det gör någon som helst skillnad. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänkte inledningsvis redovisa vilka straff som är föreskrivna för respektive brott.


- För ett så kallat drograttfylleri är straffet lägst böter och högst fängelse i sex månader, vilket framgår av 4 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott (härefter kallad "trafikbrottslagen).- För olovlig körning är straffet böter (jag förutsätter här att brottet inte är att bedöma som grovt), vilket framgår av 3 § trafikbrottslagen.


- För ringa narkotikabrott är straffet lägst böter och högst fängelse i sex månader, vilket framgår av 2 § narkotikastrafflagen.

Det är svårt att ge något klart svar på exakt vilket straff och vilken påföljd du kommer dömas till då en sådan bedömning hade krävt kunskap om ytterligare omständigheter i målet.

Det jag kan säga är att det svenska rättssystemet utdömer ett gemensamt straff för alla begångna brott och att domstolen i påföljdsbestämningen tillämpar den så kallade asperationsprincipen. Det här innebär att man först bestämmer straffvärdet för vardera brott (dvs vilket straff respektive brott bör bestraffas med). Det brott för vilket man har kommit fram till högst straffvärde, det är det straffvärdet man lägger till grund för påföljdsbestämningen. Därefter lägger man till en reducerad del av det straffvärde man kommit fram till för de andra brotten "ovanpå" straffvärdet man redan fastställt. Att domstolarna ska utdöma ett gemensamt straff för flera brott framgår av 30 kap. 3 § brottsbalken.

Viktigt att framhäva är att svenska domstolar fängelse som påföljd som en allra sista utväg. Fängelse används endast för de personer som begått ett brott som har ett så pass högt straffvärde att ingen annan påföljd kan komma ifråga. Fängelse utdöms också bl.a. för de personer som återfaller i brottslighet. Personer som begår brott för första gången bestraffas i regel inte med fängelse.

Utifrån dina uppgifter har jag svårt att se att domstolen skulle döma dig till en fängelsepåföljd som ska avtjänas på anstalt. Likartad brottslighet har i domstol bestraffats med dagsböter. Dagsböter är en bötespåföljd som baseras på din årsinkomst och brottens allvarlighet. Det totala bötesbeloppet har vid sådan här brottslighet landat på ett par tusen kronor.

Om domstolen finner att straffvärdet på den brottslighet du gjort dig skyldig till är fängelse så innebär detta inte nödvändigtvis att du måste avtjäna tiden på anstalt. Du nämner ju att du inte tidigare har begått brott och man brukar säga att "en gång är ingen gång". Domstolen kan därför, i stället för att döma dig till att avtjäna ett fängelsestraff på anstalt, förena dagsböter med villkorlig dom. Domstolen kan bestämma påföljden till villkorlig dom förenat med dagsböter om de anser att du inte kommer att återfalla i brott, se 30 kap. 7-8 §§ brottsbalken. Den villkorliga domen kan också förenas med samhällstjänst (oavlönat arbete) i stället för dagsböter.

Sammanfattningsvis

I ditt fall torde påföljden bestämmas till dagsböter (vanligtvis ett par tusen kronor i böter). Om straffvärdet är högre än dagsböter och bör bestämmas till fängelse så har rätten möjlighet att i stället utdöma villkorlig dom i förening med antingen dagsböter eller samhällstjänst. Om en person inte tidigare har gjort sig skyldig till någon brottslighet så kommer domstolen med allra största sannolikhet döma till dagsböter alternativt villkorlig dom förenat med dagsböter/samhällstjänst och alltså inte ett fängelsestraff som ska avtjänas på anstalt.

Som jag sa tidigare är det svårt att göra någon precis bedömning då jag då hade behövt ha kunskap om ytterligare omständigheter om både de aktuella brotten men också om din person. Jag hoppas emellertid att du har fått en viss klarhet i situationen. Är det något annat du undrar över är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.


Med vänliga hälsningar

O HRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”