FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/10/2019

Påföljd för bilförare med narkotika i kroppen

Körde bil med narkotika i kroppen, provsvaret visar påverkad under färd. Fanns även ett barn med i bilen som är 1,5 år gammalt, i bilbarnstol men framåtvänd i framsätet (airbag urkopplad) med säkerhetsbälte på. Vad blir påföljden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag vill börja med att säga att jag inte kommer att kunna ge ett exakt svar på vad påföljden blir i just ditt fall eftersom allt beror på domstolens bedömning, men jag ska försöka förklara läget så bra jag kan.

Att köra bil med narkotika i kroppen räknas som rattfylleri enligt 4 § andra stycket lag om vissa trafikbrott (TBL). Straffskalan för det brottet är från böter upp till sex månaders fängelse, det är alltså spannet för vilket straff domstolen kan döma ut. Om domstolen betraktar brottet som grovt kan man dömas för grovt rattfylleri enligt 4 a § TBL, vilket jag återkommer till senare i svaret.

Samtidigt innebär att köra bil narkotikapåverkad ett brott mot narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § 6 p NSL ska den som olovligen brukar narkotika dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Narkotikabrott kan domstolen även gradera som ringa, alltså mildare, eller grövre än normalgraden.

Man kan bli dömd för både rattfylleri och narkotikabrott, men om domstolen anser att rattfylleriet ska anses som grovt konsumerar det narkotikabrottet och man blir således bara dömd för grovt rattfylleri. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter kan jag inte säkert säga vilket brott åklagare och domstol kommer aktualisera i ditt fall.

I bedömningen av straffvärdet, som uttrycks i antingen böter eller tid i fängelse, beaktar domstolen gärningens skadlighet och farlighet samt gärningspersonens skuld enligt 29 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Enligt 29 kap. 2–3 § BrB ska domstolen också beakta eventuella förmildrande och försvårande omständigheter. Det är svårt att säkert säga, men jag tror att domstolen skulle kunna överväga ifall omständigheten att ett barn fanns med i bilen kan vara en försvårande omständighet.

Fängelse är en påföljd som domstolen försöker döma ut i sista hand då det är en så pass ingripande åtgärd, men vissa brott anses vara extra samhällsfarliga och fängelse kan då ändå utdömas. Rattfylleri och narkotikabrott är exempel på sådana slags brott. Samtidigt ska domstolen också beakta så kallade billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB, vilka kan vara olika personliga förhållanden som kan leda till en lindrigare påföljd. Beroende på gärningspersonens ålder kan även det vara ett skäl för domstolen att välja en lindrigare påföljd, detta enligt 29 kap. 7 § BrB.

Jag är ledsen att jag inte kan ge ett klart svar på frågan, men detta beror som sagt på att allt hänger på hur domstolen bedömer situationen. Jag hoppas ändå att mitt svar ger klarhet i ungefär vilka omständigheter som kan påverka påföljdsvalet.

Vänligen,

Nora TengnérRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo