Övertagande av hyresrätt

2020-02-27 i Bodelning
FRÅGA
Har en fråga Ang hyresrätt vid skilsmässa.Vi bodde ihop i min mans förra hyreslägenhet, dock var jag inte skriven där. Han sökte fick denna nya hyresrätt då den förra var för liten för oss och mina 2 tidigare barn, och vi planerade ett barn till (som jag nu är gravid med). 6mån efter flytten gifte vi oss men då jag hade skulder sedan tidigare får jag fortfarande inte stå på kontraktet, är dock folkbokförd på lägenheten.Han säger att om vi skiljer oss måste jag flytta, endast pga kontraktet och ekonomin. Men jag har ju högst behov? Jag kommer vara 3barnsmamma (med de 2 tidigare på heltid) och han kommer ha 1barn som vi kommer ha varannan vecka. Han kan lättare skaffa en ny lägenhet både pga ekonomi, men hjälp av bostadskö och av kontakter, eller även bo hos någon i familjen mm, medan jag inte har något som skulle kunna leda till nytt boende. (Jag har heller ingen familj att vända mig till) Om jag nu har högst behov och därför borde ha rätt till lägenheten, kan hyresvärden då neka mig pga mina skulder och lägre inkomst än min man har? Och isf, vad gör jag då??
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar vad som händer med en hyresrätt vid skilsmässa och därmed ett potentiellt övertagande av lägenheten av den make som inte står på kontraktet. I ditt fall blir både 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen (HL) samt äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Övertagande av hyresrätten

Vid en eventuell äktenskapsskillnad ska bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I denna bodelning ska det bl.a. bestämmas vem av makarna som har rätt att överta den gemensamma bostaden. Huvudregeln är att den make som bäst behöver bostaden är den som har rätt att överta denna (11 kap. 8 § ÄktB). En viktig förutsättning för att denna huvudregel ska gälla är dels att lägenheten inte utgör den andra makens enskilda egendom (7 kap. 2 § första stycket 2–4 ÄktB) och dels att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det verkar inte vara fallet att lägenheten är din makes enskilda egendom eftersom ni båda flyttade in gemensamt till lägenheten. Alltså går man vidare med en skälighetsbedömning gällande övertagandet av lägenheten.

Vilken make har bäst behov?

Det finns många faktorer som påverkar bedömningen om vem som har bäst behov att få stanna kvar i bostaden. Man tar hänsyn till samtliga omständigheter och gör en helhetsbedömning. Två faktorer som är av större vikt i denna bedömning är

1. Makens möjlighet att hyra eller på annat håll skaffa bostad

2. Om det finns barn i äktenskapet

Såsom du beskriver din situation verkar båda ovanstående punkter tala till din fördel, då din make har mycket goda förutsättningar för att på annat håll skaffa sig en annan bostad, samt att du har två barn sedan tidigare och väntar ett till. Dina skulder kommer i detta fall tala för att du får stanna kvar i lägenheten, eftersom du annars kommer att ha det mycket svårare än din make att hitta en annan bostad.

Överlåtandet av hyresrätten

Det finns alltså en möjlighet för dig att träda in i din makes ställe som en ny ensam hyresgäst vid en eventuell separation, trots att du inte har stått på kontraktet (33 § andra stycket HL). Förutsättningarna vid sådana fall är

- Att lägenheten har varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för din make (hyresgästen i detta fall) och dig själv

- Att du har fått lägenheten tilldelad till dig genom bodelning.

Första förutsättningen verkar vara uppfylld då ni flyttade in till lägenheten med syftet att det skulle vara er gemensamma bostad. Den andra förutsättningen kommer i fråga först när en bodelning förrättats klart mellan dig och din make, där det då fastställs att det faktiskt är du som har bäst behov av att få stanna kvar i lägenheten.

Prövning av den övertagande makens lämplighet som hyresgäst?

Om det skulle bli så att du anses ha bäst behov av att få stanna kvar i lägenheten kommer dina skulder inte spela någon roll, eftersom hyresvärden inte har rätt göra någon prövning av din lämplighet som hyresgäst när du har övertagit lägenheten genom bodelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84418)