Övertagande av fastighet vid bodelning

2019-03-12 i Bodelning
FRÅGA
Min man o jag äger en fastighet tillsammans och står bägge för lånen.Efter skilsmässa o bodelning vill jag köpa ut honom ur huset . Hur räknar vi När jag ska ta över?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om lottläggning vid bodelning mellan makar blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

För att besvara din fråga kommer jag dela upp din fråga i tre delar för att besvara vad som ska ingå i bodelningen, hur mycket och vilken egendom vardera maken kommer att få ut ur bodelningen.

Vad ska ingå i bodelningen:

Vid en bodelning mellan makar ska deras giftorättsgods ingå enligt bestämmelsen i 10 kap 1 § ÄktB. Vad som är giftorättsgods återfinns i 7 kap 1 § ÄktB som föreskriver att all egendom som inte är enskild enligt listan i 7 kap 2 § ÄktB är giftorättsgods.

Andelsberäkning:

För att beräkna hur mycket makarna ska få ut ur bodelningen ska en andelsberäkning enligt 11 kap 1 § ÄktB göras. Vid beräkningen tillämpar man 11 kap 2 § ÄktB för att räkna ihop vardera makes giftorättsgods med avdrag för varderas makes skulder. Beloppet makarna har kvar efter avräkning är den summan som ska adderas och delas lika, den så kallade likadelningsprincipen som återfinns i 11 kap 3 § ÄktB. Beloppen som makarna får fram till följd av likadelnigen samt det som avräknas för respektives skulder är det belopp som makarna har rätt till.

Lottläggning

När vi har fått fram hur mycket makarna ska få ut måste en lottläggning göras för att fördela egendomen korrekt. Utgångspunkten vid lottläggningen finns i 11 kap 7 § ÄktB som föreskriver vad respektive make har rätt att få på sin lott. Då jag tolkar det som att ni är överens ska jag istället redogöra för hur du ska gå tillväga för att köpa ut din make. Enligt 11 kap 9 § ÄktB ska den make som har fått egendom som överskrider vad denna ska ha lämna över egendom, eller i annat fall pengar i motsvarande omfattning.

Exempel: Om vi skulle säga att du har en rätt till 500 000 efter bodelningen och att värdet på fastigheten uppgår till 800 000 varav 200 000 utgör lånet på fastigheten betyder det att du måste överlämna 100 000 kr i antingen egendom eller pengar till din make, detta på grund av att lånet på 200 000 kr helt flyttas över till dig. Viktigt att tänka på är att ett sådant övertagande av lån måste godkännas av långivaren, vilket ofta är banken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2297)
2019-09-16 Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?
2019-09-16 Mitt ex vill varken köpa eller sälja vårt fritidshus
2019-09-15 Ingår de saker som jag har köpt sedan min flytt i en eventuell bodelning?
2019-09-15 Fråga om bodelning och giftorättsgods respektive enskild egendom

Alla besvarade frågor (72876)