Övertagande av bolån vid överlåtelse av andel i fastighet ses som en betalning från den person som tar över lånet (personen som förvärvar fastighetsandelen) till den person som ej längre är ansvarig för lånet (personen som säljer fastighetsandelen)

2016-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Fråga angående skuld övertagande.Jag måste förmodligen köpa ut min ex make från min ärvda bostad/fastighet.Eftersom vi står på halva lånet vardera så kommer jag ta över hans del av bolånet i och med att huset står som säkerhet vid banken.Min fråga gäller om jag kan dra av hans skuld som då blir min då jag skriver över lånet på mig? Skuldövertagande eller något. Då finns det en möjlighet att faktiskt kunna bo kvar om jag inte behöver köpa ut honom om jag får mer minus än tillgångar.Huset är värderat till 1.4 mnkr. Det finns inteckningar på huset om 850k.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Inledande ord:

I mitt svar på din fråga utgår jag från att du och din ex make äger 50 % var i fastigheten.

Svaret på din fråga:

När du skriver att du vill skriva av din ex makes skuld utgår jag från att du menar att du, mot bakgrund av att du tar över din ex makes del av lånet om du köper ut honom från fastigheten, drar av hans del av lånet mot det du är skyldig att ersätta honom då du köper ut honom. Detta är enligt min mening skäligt.

Om fastigheten är värd 1.4 mkr och om hela lånet uppgår till 850 000 kr innebär således detta, om ni äger 50 % vardera av fastigheten, att du som utgångspunkt ska betala din ex make 700 000 kr för hans andel i fastigheten. Om du tar över din ex makes halva av bolånet, d.v.s. 425 000 kr, bör du dock endast betala 275 000 kr utöver detta då du genom att ha tagit över betalningsansvaret för din ex makes andel av lånet bör anses ha gjort en betalning till honom på 425 000 kr.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85451)