Överlåtelse av gravrätt

2019-01-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om jag är gravrättsinnehavare kan jag överlåta detta till ett dödsbo?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om överlåtelse av gravrätt finns i 7 kap. begravningslagen.

Du kan inte överlåta gravrätten till ett dödsbo. Däremot har du möjlighet att överlåta gravrätten till någon som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning antingen till dig som gravrättsinnehavare eller till någon som är gravsatt på gravplatsen (7 kap. 11 §). Notera att sådan överlåtelse inte får ske mot betalning (7 kap. 13 §).

Ett annat alternativ är att återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen, som i så fall kommer att "freda" och sköta graven fram tills det har gått 25 år sedan den senaste gravsättningen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3321)
2019-05-19 Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?
2019-05-18 Enskild vårdnadshavare och den andre vill inte medverka
2019-05-11 Vad innebär gemensam vårdad?
2019-05-11 Gäller utländsk dom om faderskap i Sverige?

Alla besvarade frågor (69197)